ผึ้งน้อยเบเกอรี่

ผลิตเบเกอรี่ 3 โรงงาน อาหาร 22 โรงงาน เครื่องดื่ม 27 โรงงาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 433 โรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2,340 โรงงาน

Thailand factory information


ผึ้งน้อยเบเกอรี่
  ที่อยู่ :  9 2 อนุบาล ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  รายละเอียด :  ผลิตเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม
  หมวดหมู่ :  เมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่
  เบอร์โทรศัพท์ :  053-412591
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :