ค้นหา โรงงาน อาหาร ค้นพบ 22 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อาหาร 22 โรงงาน

1 บริษัท ปอแก้ววิศวกรรม จำกัด โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษเคมี อาหาร ซีเมนต์, รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

ที่อยู่ 73 โคกแย้ หนองแค สระบุรี

Tagged as:ซีเมนต์ดัดแปลงเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษเคมีประกอบรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าวอาหารโรงงานผลิตโคกแย้หนองแค

2 บริษัท เบสโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตรถไถนาทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร ฯลฯ

ที่อยู่ 39 หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี

Tagged as:ผลิตรถไถนาทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้อาหารอุตสาหกรรมกระดาษเคมีหนองไข่น้ำหนองแค

3 บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร เหมืองแร่ อาหารสัตว์ ไฮโดรลิก ก่อสร้าง

ที่อยู่ 188 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ก่อสร้างผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมกระดาษเคมีเช่นเหมืองแร่ไฮโดรลิกหนองไม้แดงเมืองชลบุรี

4 บริษัท เสริมสุข วาย เอช เอส เบเบอร์เรจ จำกัด อาหาร, เครื่องดื่ม

ที่อยู่ 700/368 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:อาหารเครื่องดื่มหนองไม้แดงเมืองชลบุรี

5 บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ พืช , ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ยา อาหาร เครื่องดื่ม อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ , อาหารสัตว์

ที่อยู่ 700/137 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์จากยีสต์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางอาหารอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอาหารสัตว์เครื่องดื่มคลองตำหรุเมืองชลบุรี

6 นายเดชา จุฑาเพ็ชร์ ผลิต แปรรูปผลไม้ พืช ผัก เพื่อเป็นเครื่องดื่ม, อาหาร

ที่อยู่ 97 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

Tagged as:ผลิตอาหารเพื่อเป็นเครื่องดื่มแปรรูปผลไม้ตะเคียนเตี้ยบางละมุง

7 บริษัท ไตฮาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ , จักรยานยนต์ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักร , อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อการส่งออก ซื้อมาขายไป อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องประดับ เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องทุ่นแรง วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล

ที่อยู่ 245 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

Tagged as:จักรยานยนต์ซื้อมาขายไปซ่อมแซมเครื่องยนต์ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ยารักษาโรควัสดุก่อสร้างอาหารอุปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อการส่งออกเครื่องจักรเครื่องจักรกลเครื่องดื่มเครื่องทุ่นแรงเครื่องประดับเครื่องใช้ภายในครัวเรือนเครื่องใช้สำนักงานหัวสำโรงแปลงยาว

8 บริษัท ไทยเคียววา ซังโย จำกัด ปรับปรุงสภาพรถยนต์ อะไหล่ ซื้อมาขายไปเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ใหม่ จักรยาน ยางรถยนต์ เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องจักรการก่อสร้าง สุรา ยาสูบซิกาแร็ท อาหาร เครื่องดื่ม เมล็ดถั่ว, เมล็ดงาบรรจุสำเร็จ เครื่องตกแต่งบ้าน น้ำมันหล่อลื่น ผงชูรส , เสื้อผ้า

ที่อยู่ 322 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:จักรยานซื้อมาขายไปเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำมันหล่อลื่นปรับปรุงสภาพรถยนต์ผงชูรสยางรถยนต์ยาสูบซิกาแร็ทรถยนต์ใหม่สุราอะไหล่อาหารเครื่องกีฬาเครื่องดื่มเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องมือเครื่องจักรการก่อสร้างเมล็ดงาบรรจุสำเร็จเมล็ดถั่วเสื้อผ้าลำปลาทิวลาดกระบัง

9 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ทำขวดบรรจุยารักษาโรค อาหาร สุรา เครื่องดื่ม , ภาชนะแก้วต่าง ๆ

ที่อยู่ 15 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำขวดบรรจุยารักษาโรคภาชนะแก้วต่างสุราอาหารเครื่องดื่มราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ

10 บริษัท ทาเลนท์ จำกัด ทำเครื่องปรุง กลิ่น รส อาหาร

ที่อยู่ 137/63-64 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กลิ่นทำเครื่องปรุงอาหารสวนหลวงสวนหลวง

11 สุนทรโลหะเฟือง (1996) ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ อาหาร ปั่นทอ การพิมพ์ การก่อสร้าง, กลึง กัดโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 125/31 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กลึงกัดโลหะทั่วไปการก่อสร้างการพิมพ์ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษปั่นทออาหารบางบอนบางบอน

12 นายสุวัฒน์ สันติสุภาพร ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ อาหาร ปั่นทอ , กลึงโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 121/310-311 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กลึงโลหะทั่วไปซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษปั่นทออาหารบางบอนบางบอน

13 บริษัท เอ็น.พี.เอ็น.เมทัลเวิร์ค จำกัด ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การก่อสร้าง , รับจ้างกลึง เชื่อม ตัดโลหะต่าง ๆ

ที่อยู่ 88/125 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:การก่อสร้างการปั่นทอการพิมพ์ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมตัดโลหะต่างรับจ้างกลึงอาหารเชื่อมบางบอนบางบอน

14 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.สตีล จำกัด ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การก่อสร้าง , รับจ้างกลึง เชื่อมตัดโลหะทั่วไป

ที่อยู่ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:การก่อสร้างการปั่นทอการพิมพ์ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษรับจ้างกลึงอาหารเชื่อมตัดโลหะทั่วไปบางบอนบางบอน

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส ผลิต, ซ่อมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเคมี อาหาร การปั่นทอ

ที่อยู่ 41 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:การปั่นทอซ่อมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเคมีผลิตอาหารสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ

16 บริษัท เจพีเอสพี โปรดักส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผลิตเครื่องปรุงรส กลิ่น อาหาร แบบน้ำ

ที่อยู่ 84 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

Tagged as:กลิ่นผลิตเครื่องปรุงรสอาหารแบบน้ำวัดพริกเมืองพิษณุโลก

17 ผึ้งน้อยเบเกอรี่ ผลิตเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม

ที่อยู่ 9 2 อนุบาล ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

Tagged as:ผลิตเบเกอรี่อาหารเครื่องดื่มช้างเผือกเมืองเชียงใหม่

18 บริษัท ภัทรภัณฑ์พัฒนา จำกัด ผลิต แปรรูป ผลไม้ พืช ผัก เพื่อเป็นเครื่องดื่ม , อาหาร

ที่อยู่ 333 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี

Tagged as:ผลิตผลไม้อาหารเพื่อเป็นเครื่องดื่มแปรรูปด่านช้างด่านช้าง

19 บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด ผลิตเกี่ยวกับเครื่องปรุงกลิ่น-รส อาหาร

ที่อยู่ 40 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี

Tagged as:ผลิตเกี่ยวกับเครื่องปรุงกลิ่น-รสอาหารวังลึกสามชุก

20 บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ดแลนด์เบเกอรี่ จำกัด ทำขนมเค็ก ขนมไข่ ขนมปัง แยมสังขยา คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยว อาหาร , เบเกอรี่ทุกชนิด

ที่อยู่ 42/2 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ขนมขบเคี้ยวขนมปังขนมไข่คุ้กกี้ทำขนมเค็กอาหารเบเกอรี่ทุกชนิดแยมสังขยานาดีเมืองสมุทรสาคร