ค้นหา โรงงาน แกลง ค้นพบ 24 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน แกลง 24 โรงงาน

1 บริษัท บ้านเพ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำปลาหมึก, ปลาอบแห้ง

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ธรรมสถิต สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำปลาหมึกปลาอบแห้งแกลงเมืองระยองระยอง

2 นายพิน แวววัน สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 สายโนภาส-ท่าเรือแกลง แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนแกลงเมืองระยองระยอง

3 บริษัท เสรีบ้านเพ จำกัด ทำปลาป่น กำลังการผลิต 40 ตัน/วัน

ที่อยู่ 49/1 หมู่ที่ 6 เพ-แกลง-กร่ำ แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:กำลังการผลิตทำปลาป่นแกลงเมืองระยองระยอง

4 บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด ผลิตยางแผ่นรมควัน 60 ตัน/วัน

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 7 แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ผลิตยางแผ่นรมควันแกลงเมืองระยองระยอง

5 บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด ผลิตปลาหมึกปรุงรสสำเร็จรูป, มะขาม 5 รส

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 1 วัดเขายายชุม สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ผลิตปลาหมึกปรุงรสสำเร็จรูปมะขามแกลงเมืองระยองระยอง

6 นายประยุทธ ประสงค์นิจกิจ ไสไม้�, ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้

ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 3 สายเพ-แกลง แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้ไสไม้�แกลงเมืองระยองระยอง

7 นายประยุทธ ประสงค์นิจกิจ ทำคอนกรีตบล๊อค

ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 3 สายเพ-แกลง แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำคอนกรีตบล๊อคแกลงเมืองระยองระยอง

8 บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด ทำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง

ที่อยู่ 151/3 หมู่ที่ 3 สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งแกลงเมืองระยองระยอง

9 นายสิทธิชัย เสียงจันทร์ ทำมันเส้น

ที่อยู่ 25/7 หมู่ที่ 1 สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำมันเส้นแกลงเมืองระยองระยอง

10 บริษัท รัชนี น้ำแข็งหลอด จำกัด ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก

ที่อยู่ 103/8 หมู่ที่ 4 แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กแกลงเมืองระยองระยอง

11 บริษัท เอ เค ซี จำกัด ผลิตปลากระป๋อง ผลไม้, น้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง , ถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีทำให้เยือกแข็ง

ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 5 แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีทำให้เยือกแข็งน้ำผลไม้บรรจุกระป๋องผลิตปลากระป๋องผลไม้แกลงเมืองระยองระยอง

12 บริษัท เจริญทรัพย์ทวี จำกัด ผลิตอาหารทะเลแห้ง

ที่อยู่ 132/2 หมู่ที่ 4 - แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ผลิตอาหารทะเลแห้งแกลงเมืองระยองระยอง

13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแกลงอุตสาหกรรม ทำปลาป่น

ที่อยู่ 97/1 หมู่ที่ 6 เพ-แกลง-กร่ำ แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำปลาป่นแกลงเมืองระยองระยอง

14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีกิตติกุลโลหะกิจ กลึง เชื่อม ไสโลหะ

ที่อยู่ แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:กลึงเชื่อมไสโลหะแกลงเมืองระยองระยอง

15 ประยูรการช่าง กลึง, เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 181/4 หมู่ที่ 3 สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะแกลงเมืองระยองระยอง

16 นายหน่อง ไกรอินทร์ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ

ที่อยู่ แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำแกลงเมืองระยองระยอง

17 สันติแกลงน้ำแข็งหลอด ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก, ทำน้ำดื่ม

ที่อยู่ 77/14 หมู่ที่ 3 เพ-แกลง-กร่ำ แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำน้ำดื่มทำน้ำแข็งก้อนเล็กแกลงเมืองระยองระยอง

18 นายชูเกรียติ จึงรุ่งฤทธิ์ ทำลังไม้ยางพารา

ที่อยู่ 158/4 หมู่ที่ 2 วังปลา สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำลังไม้ยางพาราแกลงเมืองระยองระยอง

19 นายสมศักดิ์ วงศ์ทางประเสริฐ ทำมันเส้น

ที่อยู่ 446/1 หมู่ที่ 11 สุขุมวิท แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ทำมันเส้นแกลงเมืองระยองระยอง

20 ไท้เส็งการค้า ไสไม้

ที่อยู่ 53/1 หมู่ที่ 3 เพ-แหลมแม่พิมพ์ แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160

Tagged as:ไสไม้แกลงเมืองระยองระยอง