ค้นหา โรงงาน อ้อมใหญ่ ค้นพบ 258 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อ้อมใหญ่ 258 โรงงาน

61 บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท จำกัด ถักผ้า , ย้อมผ้า (โดยมีเครื่องถักผ้า 200 เครื่อง)

ที่อยู่ 23/8 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:(โดยมีเครื่องถักผ้าถักผ้าย้อมผ้าเครื่อง)อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

62 บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด ถักผ้ายืด

ที่อยู่ 17/13 หมู่ที่ 6 คลองแค อ้อมน้อย-กระทุ่มแบน อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ถักผ้ายืดอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

63 เบญจธารา ผลิตน้ำดื่ม

ที่อยู่ 30/43 หมู่ที่ 1 วัดอ้อมใหญ่ เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ผลิตน้ำดื่มอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

64 ซี.เค.เท็กซ์ ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 178 เครื่อง)

ที่อยู่ 63/1 หมู่ที่ 8 กังวาล 2 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:(จำนวนเครื่องทอทอผ้าเครื่อง)อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

65 นางสาวสุดา มหามงคล ทอผ้า

ที่อยู่ 15/1 หมู่ที่ 6 วัดอ้อมใหญ่ เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ทอผ้าอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

66 บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด ปักแถบผ้าเครื่องหมายต่าง ๆ

ที่อยู่ 89/3 หมู่ที่ 8 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ปักแถบผ้าเครื่องหมายต่างอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

67 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้อมใหญ่ค้าไม้ ไสไม้

ที่อยู่ 11/10 หมู่ที่ 8 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ไสไม้อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

68 บริษัท ยูไนเต็ด พลาสติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด เกี่ยวกับผผลิตภัณฑ์พลาสติก การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติก , การทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 17/17 หมู่ที่ 6 - อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:การทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างการทำภาชนะบรรจุถุงพลาสติกเกี่ยวกับผผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

69 บริษัท แอ็ดวานซ์ พีวีซี คอมเปาด์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 9/15 หมู่ที่ 3 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

70 เต็กเฮงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติคเก่า

ที่อยู่ 43/21 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ทำเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติคเก่าอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

71 บริษัท มิราเคิล โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตเครื่องครัวสเตนเลส ช้อน ส้อม มีด

ที่อยู่ 8/1 หมู่ที่ 8 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ช้อนผลิตเครื่องครัวสเตนเลสส้อมอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

72 บริษัท เซินกวง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การทำผลิตภัณฑ์วิธีปั๊ม หรือกระแทก การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 40/1 หมู่ที่ 6 - อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:การกลึงการทำผลิตภัณฑ์วิธีปั๊มคว้านหรือกระแทกหรือเชื่อมโลหะทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะเจาะอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

73 บริษัท ไทยแมกซ์เวล แฟบริเคท จำกัด งานตัด�พับ�ปั๊มขึ้นรูป�เชื่อมประกอบ�ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็ก

ที่อยู่ 2/8 หมู่ที่ 3 วัดเทียนดัด เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:งานตัด�พับ�ปั๊มขึ้นรูป�เชื่อมประกอบ�ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

74 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ซี.จักรกลซีรามิค รับจ้างกลึงอะไหล่เครื่องกล , รับซ่อม-ประกอบเครื่องกลทุกชนิด

ที่อยู่ 2/11 หมู่ที่ 3 วัดเทียนดัด เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:รับจ้างกลึงอะไหล่เครื่องกลรับซ่อม-ประกอบเครื่องกลทุกชนิดอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

75 บริษัท จอห์นชวนอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์

ที่อยู่ 23/393-394 พงษ์ศิริชัย 2 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ผลิตมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

76 บริษัท ถาวรวัฒน์การฟอก จำกัด ฟอกผ้า , เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่ 23/11 หมู่ที่ 2 กังวาล 1 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ฟอกผ้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

77 นายสมศักดิ์ ถาวรวัฒนยงค์ ตบแต่งเครื่องนุ่งห่มด้วยการพ่นสี , ขัด

ที่อยู่ 23/29 หมู่ที่ 2 เทศบาล 10 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ตบแต่งเครื่องนุ่งห่มด้วยการพ่นสีอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

78 บริษัท ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 17/18-19 หมู่ที่ 6 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ทอผ้ายืดอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

79 บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผลิตดอกไม้ผ้า

ที่อยู่ 157-158 หมู่ที่ 8 กังวาล 2 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ผลิตดอกไม้ผ้าอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม

80 บริษัท ไทยโทเวล จำกัด ทำผ้าเย็นเช็ดหน้า

ที่อยู่ 29/19 หมู่ที่ 6 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

Tagged as:ทำผ้าเย็นเช็ดหน้าอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม