ค้นหา โรงงาน อ้อมน้อย ค้นพบ 900 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อ้อมน้อย 900 โรงงาน

721 อรุณการช่าง รับกลึงโลหะชิ้นส่วนรถยนต์

ที่อยู่ 49/1 หมู่ที่ 10 เพชรเกษม 114 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:รับกลึงโลหะชิ้นส่วนรถยนต์อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

722 บริษัท เกรทแมกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผลิตภัณฑ์โลหะ , อะไหล่เครื่องจักร ด้วยวิธี กลึง เจาะ กว้าน กัด ไส เจียน

ที่อยู่ 124/1 เพชรเกษม 85 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:กลึงกว้านด้วยวิธีผลิตภัณฑ์โลหะอะไหล่เครื่องจักรเจาะเจียนอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

723 บริษัท แอนซี ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่อยู่ 70/9 หมู่ที่ 10 เพชรเกษม 114 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

724 นายสิริเดช ธนพลชาญกิจ ทำชิ้นส่วนของรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่ 93/20 หมู่ที่ 11 เพชรเกษม 85 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ทำชิ้นส่วนของรถยนต์รถจักรยานยนต์อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

725 นายบุญดี ตั้งโชฏิกะ หล่อโลหะ เช่น มุ่เล่ ลูกสูบ แท่นเครื่อง ปลอกสูบ ปั๊มน้ำ

ที่อยู่ 350 หมู่ที่ 2 อยู่รวย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ปลอกสูบปั๊มน้ำมุ่เล่ลูกสูบหล่อโลหะเช่นแท่นเครื่องอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

726 โอ.เค.ดี. โอกาสดี ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

ที่อยู่ 232-232/1 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม 95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ผลิตภัณฑ์จากโลหะอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

727 เจียมเจริญอัลลอยด์ ทำเครื่องตบแต่งในอาคารบ้านเรือน

ที่อยู่ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ทำเครื่องตบแต่งในอาคารบ้านเรือนอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

728 บริษัท สุพรีม พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ทำแท็งค์สเตนเลส�กลึง�เจาะ�คว้าน�เจียน� , ไสโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 228/49 หมู่ที่ 6 สุขาภิบาล 2 พุทธมณฑล สาย 5 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ทำแท็งค์สเตนเลส�กลึง�เจาะ�คว้าน�เจียน�ไสโลหะทั่วไปอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

729 เกียรติศักดิ์โลหะการ รับจ้างกลึง เชื่อม เจาะ ไส , ปั๊มโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 149/266 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม 95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ปั๊มโลหะทั่วไปรับจ้างกลึงเจาะเชื่อมอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

730 พี.เจ.โลหะ รับจ้างปั้มภาชนะที่ทำจากโลหะทุกชนิด

ที่อยู่ 75/2 หมู่ที่ 10 เพชรเกษม 114 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:รับจ้างปั้มภาชนะที่ทำจากโลหะทุกชนิดอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

731 บริษัท พี.ซี.ดีไซน์ เทค จำกัด ทำแม่พิมพ์สำหรับปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รับจ้างปั๊มโลหะ ฉีดพลาสติก , ชุบโลหะ

ที่อยู่ 149/226-7 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม 95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ฉีดพลาสติกชุบโลหะทำแม่พิมพ์สำหรับปั๊มโลหะรับจ้างปั๊มโลหะแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

732 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง รับจ้างทำหุ่นดอกลูกกุญแจ

ที่อยู่ 149/363 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม�95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:รับจ้างทำหุ่นดอกลูกกุญแจอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

733 บริษัท เอส เอส ไฟเบอร์กลาส จำกัด ขัดผิวชิ้นงานโลหะด้วยทราย

ที่อยู่ 43/58 หมู่ที่ 5 ศิริชัย พุทธมณฑลสาย 5 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ขัดผิวชิ้นงานโลหะด้วยทรายอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

734 บริษัท เอ็ม.ดี.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แปรรูปโลหะแผ่น ตู้อุปกรณ์สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า รางติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร

ที่อยู่ 149/364 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม�95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ตู้อุปกรณ์สื่อสารตู้ไฟฟ้ารางติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารแปรรูปโลหะแผ่นอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

735 อ.ทรัพย์ เชื่อมโลหะ เช่น ตู้เหล็กของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ

ที่อยู่ 101/14-15 หมู่ที่ 11 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:จากโลหะตู้เหล็กของใช้เล็กเชื่อมโลหะเช่นอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

736 บริษัท ไทยฟิวเจอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิต�จำหน่าย�นำเข้า�ส่งออก�แม่พิมพ์�ซ่อมแซมแม่พิมพ์ สำหรั

ที่อยู่ 83/3 หมู่ที่ 10 พุทธมณฑลสายสี่ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ผลิต�จำหน่าย�นำเข้า�ส่งออก�แม่พิมพ์�ซ่อมแซมแม่พิมพ์สำหรัอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

737 รุ่งวัฒนาโลหะกิจ กลึงโลหะ 15,000000 ชิ้น/ปี� , ขอขยายโรงงานหลอมหล่อโลหะทำเป็นบล๊อกอัดยาง

ที่อยู่ 346 หมู่ที่ 2 นวลทอง เศรษฐกิจ 1 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:กลึงโลหะขอขยายโรงงานหลอมหล่อโลหะทำเป็นบล๊อกอัดยางชิ้น/ปี�อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

738 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคศิลป์ เมททัล กลึงน๊อต สกรู บานพับ กลอนประตู หน้าต่าง

ที่อยู่ 69/9 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม 91 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:กลอนประตูกลึงน๊อตบานพับสกรูหน้าต่างอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

739 สหชัยการช่าง กลึง ไส เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 315/3 หมู่ที่ 4 ว.ป.อ.11 เศรษ,ฐกิจ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

740 ศักดิ์ชัยการช่าง กลึงโลหะ

ที่อยู่ 61/61 หมู่ที่ 11 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:กลึงโลหะอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร