ค้นหา โรงงาน ราชาเทวะ ค้นพบ 298 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ราชาเทวะ 298 โรงงาน

221 บริษัท โรงงานกระดาษ เหม่ย ฟู จำกัด ผลิตกล่องกระดาษ

ที่อยู่ 37/1 หมู่ที่ 7 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตกล่องกระดาษราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

222 บริษัท เอส.วี.แอล.โพรดักทส์ จำกัด ผลิตสีต่าง ๆ เช่น สีฝุ่น สีน้ำมัน , สีรองพื้น

ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 11 บางพลี-วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตสีต่างสีน้ำมันสีฝุ่นสีรองพื้นเช่นราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

223 บริษัท ศรีเทพไทยรับเบอร์ แอนด์ โพรดักส์ จำกัด ผลิตยางรัดของ, ยางสวมนิ้ว

ที่อยู่ 53/4 หมู่ที่ 4 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตยางรัดของยางสวมนิ้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

224 บริษัท นิฮอนโพรีโปร (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุหรือเก็บเอกสาร ได้แก่ แฟ้ม หรือซองใส่เอกสารต่าง ๆ

ที่อยู่ 69/48 หมู่ที่ 6 กิ่งแก้ว 54 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุหรือเก็บเอกสารหรือซองใส่เอกสารต่างแฟ้มได้แก่ราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

225 บริษัท ไทยโพลีโพรดักส์ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก, ของเด็กเล่นจากพลาสติก

ที่อยู่ 53/1 หมู่ที่ 4 วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ของเด็กเล่นจากพลาสติกผลิตถุงพลาสติกราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

226 บริษัท ทรัพย์พิรุฬห์ พลาสติก จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 6/11 หมู่ที่ 5 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

227 บริษัท อลังการ พลาสติกไทย จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่ 8/22-24 หมู่ที่ 12 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

228 บริษัท เอเชียโปร์ลิเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ทำพลาสติกแผ่น

ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 2 บางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำพลาสติกแผ่นราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

229 บริษัท ไฟน์ พรีซิชั่น จำกัด ผลิตจอบ, เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก

ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 12 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตจอบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

230 บริษัท สยามโสภณ จำกัด ทำถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง, อะไหล่รถยนต์

ที่อยู่ 54/11 หมู่ที่ 12 วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำถังดับเพลิงอะไหล่รถยนต์เครื่องดับเพลิงราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

231 แก้วเทวะ รับจ้างงานประเภท กลึง,ไส อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ที่อยู่ 60/81 หมู่ที่ 6 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กลึงรับจ้างงานประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

232 บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์

ที่อยู่ 64 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ชิ้นส่วนเครื่องจักรทำแม่พิมพ์โลหะราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

233 นิวเวฟ เอ็นจิเนียริ่ง รับจ้าง กลึง เจาะ กัด ไส , เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 9/35 หมู่ที่ 12 เปาโล กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กลึงรับจ้างเจาะเชื่อมโลหะราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

234 นายจรัญ เทพมงคล ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น นอต สกรู จากโลหะ

ที่อยู่ 26/16 หมู่ที่ 8 อ่อนนุช-ลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:จากโลหะผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรสกรูเช่นราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

235 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น แหนม, ไส้กรอก,กุนเชียง

ที่อยู่ 44/4 ประชาราษฎร์อุทิศ ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กุนเชียงผลิตอาหารสำเร็จรูปเช่นแหนมไส้กรอกราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

236 บริษัท โกลเดิ้นไทย อินดัสทรียส์ จำกัด ฟอก-ย้อมผ้า, ด้าย

ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 15 วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ด้ายฟอก-ย้อมผ้าราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

237 บริษัท ไพโอเนียร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด พิมพ์ผ้า

ที่อยู่ 24/1 หมู่ที่ 12 วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:พิมพ์ผ้าราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

238 บริษัท วอร์คเกอร์ฟุตแวร์ จำกัด ผลิตรองเท้า

ที่อยู่ 54/10 หมู่ที่ 12 - บางพลี-วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตรองเท้าราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

239 บริษัท พีแอนด์ ซี เปเปอร์ จำกัด รับจ้างผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 27/1 หมู่ที่ 12 แสงฟ้า กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:รับจ้างผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ

240 บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เปเปอร์บ็อกซ์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , ภาชนะบรรจุจากกระดาษ

ที่อยู่ โฉนดที่ดิน 6711 วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกภาชนะบรรจุจากกระดาษราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ