ค้นหา โรงงาน มิตรภาพ ค้นพบ 37 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน มิตรภาพ 37 โรงงาน

1 นายหล้า เจือจันทึก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านมูลตุ่น มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

2 นายวุฒิ ภูมิจันทึก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดชะนวน มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

3 นายเฉลิม ทองทา สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนกุ่ม มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

4 บริษัท โคราช ออโต โปรดักส์ จำกัด รับจ้างประกอบสายไฟรถยนต์

ที่อยู่ 335 หมู่ที่ 2 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:รับจ้างประกอบสายไฟรถยนต์มิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

5 นายใหญ่ พลมะลัง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 38/4 หมู่ที่ 3 บ้านมูลตุ่น มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีคิ้วคอนสตรัคชั่น ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 1 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

7 05 การช่าง ซ่อมเครื่องยนต์

ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 1 บ้านมิตรภาพ มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ซ่อมเครื่องยนต์มิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

8 บริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัด ทำมันเส้น

ที่อยู่ 142/4 หมู่ที่ 1 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ทำมันเส้นมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

9 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น แหนมปลากราย

ที่อยู่ 140/10 หมู่ที่ 2 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์เช่นแหนมปลากรายมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

10 นางแก้ว ทุนลี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนกุ่ม มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

11 ยินดีซีเมนต์บล๊อก ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

12 นายสีหลอด จุลขุนทด สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพนมวัน มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

13 นางอรุณ ทิพย์ขุนทด สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนกุ่ม มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

14 วิกรมพืชผล ทำมันเส้น

ที่อยู่ 151 หมู่ที่ 4 บ้านกุดชะนวน มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ทำมันเส้นมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานแมชินเนอรี่ ทำอุปกรณ์การเกษตรเฉพาะรถไถนา

ที่อยู่ 72/9 หมู่ที่ 7 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ทำอุปกรณ์การเกษตรเฉพาะรถไถนามิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

16 พ.อ.อ.สอิง พลจันทึก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

17 นางสุภาพ กองจันทึก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนกุ่ม มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

18 อู่นเรศยนต์ ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 72/17�ก หมู่ที่ 3 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ซ่อมรถยนต์มิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งร่วมเสรีสีคิ้ว (2535) ทำน้ำแข็งซอง, น้ำแข็งก้อนเล็ก

ที่อยู่ 225 หมู่ที่ 2 สีคิ้ว-ชัยภูมิ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ทำน้ำแข็งซองน้ำแข็งก้อนเล็กมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา

20 บริษัท กิจเจริญ (สีคิ้ว) เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด ผลิตหินแกรนิตแผ่นสำเร็จรูป

ที่อยู่ 142/5 หมู่ที่ 1 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

Tagged as:ผลิตหินแกรนิตแผ่นสำเร็จรูปมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา