ค้นหา โรงงาน บึงกาฬ ค้นพบ 19 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน บึงกาฬ 19 โรงงาน

1 ไทยรวมมิตร สีข้าว

ที่อยู่ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:สีข้าวบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

2 สุภาภรณ์ สีข้าว

ที่อยู่ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:สีข้าวบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

3 นาบแมน บุญตาท้าว สีข้าว

ที่อยู่ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:สีข้าวบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

4 ส.เฟอร์นิเจอร์ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 8 บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ทำวงกบประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้บึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

5 เกียรติพิทักษ์อิฐบล็อก ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น บล็อก เสา ท่อ

ที่อยู่ 198 หมู่ที่ 4 บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเช่นบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

6 บึงกาญจน์คอนกรีต ทำคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บึงกาฬ-ศรีวิไล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ทำคอนกรีตผสมเสร็จบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

7 โรงกลึงไทยสมบูรณ์กลการ กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 9 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะทั่วไปบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

8 ส่งเสริมการไฟฟ้า ซ่อมตู้เย็นและไดนาโม

ที่อยู่ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ซ่อมตู้เย็นและไดนาโมบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวงศ์ก๊าซบึงกาฬ แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม

ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 9 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นจูรี่บึงกาฬ ทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท เช่น ท่อ เสา แผ่นพื้น อิฐบล๊อค ฯลฯ

ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 8 - บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทอิฐบล๊อคเช่นแผ่นพื้นบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมการช่าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น บล๊อก เสา ท่ออัดแรง

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 10 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตท่ออัดแรงบล๊อกเช่นบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

12 ห้างหุ้นส่วนสามัญศิริอัมพรประตูม้วน ทำส่วนประกอบของอาคารจากโลหะ เช่น หลังคา

ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 9 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ทำส่วนประกอบของอาคารจากโลหะหลังคาเช่นบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

13 ธงชัยกลการ กลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 183 หมู่ที่ 9 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:กลึง-เชื่อมโลหะทั่วไปบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

14 ห้องเย็นบึงกาฬ ห้องเย็น ขนาดความจุ 19 ตัน

ที่อยู่ 277 หมู่ที่ 2 มีชัย บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ขนาดความจุห้องเย็นบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งบึงกาฬเซอร์วิส ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 8 บึงกาฬ-บ้านแพง บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์บึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

16 เปี๊ยกคาร์เซอร์วิส ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 47 หมู่ที่ 9 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์บึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

17 โรงโม่หินเนรมิต โม่หิน บดหิน ย่อยหินกรวด

ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 3 หนองคาย-บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:บดหินย่อยหินกรวดโม่หินบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

18 สุวรรณท่าทราย ดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 3743-0106-5)

ที่อยู่ - บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:(ทะเบียนเรือเลขที่ดูดทรายบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย

19 โรงสีกิจเจริญ สีข้าว

ที่อยู่ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140

Tagged as:สีข้าวบึงกาฬบึงกาฬหนองคาย