ค้นหา โรงงาน บางพลีใหญ่ ค้นพบ 776 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน บางพลีใหญ่ 776 โรงงาน

1 บริษัท แอ๊ควานซ์ โซลาเรียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปั้มเหรียญ, ผลิตภัณฑ์โลหะที่คล้ายคลึงกัน รวมถึง เจาะตัด กลึง เชื่อม ไส

ที่อยู่ 85365 หมู่ที่ 19 รัตนโชค 12 ธนสิทธิ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กลึงปั้มเหรียญผลิตภัณฑ์โลหะที่คล้ายคลึงกันรวมถึงเจาะตัดเชื่อมบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

2 บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ทำร่ม กระเป๋า ถุงมือ , หมวก

ที่อยู่ 82/2,82/4 หมู่ที่ 8 เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กระเป๋าถุงมือทำร่มหมวกบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

3 บริษัท ยูไนเต็ด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการรับจ้างทำผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้เป็นป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ เครื่องโฆษณาสินค้า , ปั๊มตัดชิ้นงานทั่วไป

ที่อยู่ 109/43 หมู่ที่ 21 บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:บริการรับจ้างทำผลิตภัณฑ์ปั๊มตัดชิ้นงานทั่วไปป้ายติดของสำหรับใช้เป็นป้ายเครื่องหมายเครื่องโฆษณาสินค้าบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

4 นายสม บุญมาพล รับจ้างชุบโลหะ

ที่อยู่ 59/3 หมู่ที่ 5 เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:รับจ้างชุบโลหะบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรือง เซอร์วิส 2000 รับจ้างเคาะ พ่นสี , ซ่อมแซมรถยนต์

ที่อยู่ 115/27 หมู่ที่ 3 ขจรวิทย์ เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมแซมรถยนต์พ่นสีรับจ้างเคาะบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

6 บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด ซ่อม, พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 55/99 หมู่ที่ 3 เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์บางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

7 บริษัท ที เค เอส ฟลูอิค คลีน จำกัด รับจ้างซ่อม, ลอกสารเคลือบต่างๆ บนงานโลหะด้วยทราย

ที่อยู่ 35/25 หมู่ที่ 13 บางนา-ตราด กม.11.5 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:บนงานโลหะด้วยทรายรับจ้างซ่อมลอกสารเคลือบต่างๆบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

8 บริษัท�บางพลี�ฮอนด้า�ออโตโมบิล�จำกัด ซ่อม, ตรวจสอบรถยนต์

ที่อยู่ 70�ชั้นที่�2 หมู่ที่ 13 บางนา-ตราด�กม.10.7 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมตรวจสอบรถยนต์บางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

9 บริษัท โรบิน เอ็กซ์เท็นต์ จำกัด ผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น เครื่องเจาะกระดาษ เหล็กคั่นหนังสือ ตะกร้าลวด

ที่อยู่ 118 หมู่ที่ 12 บางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ตะกร้าลวดผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเจาะกระดาษเช่นเหล็กคั่นหนังสือบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

10 นางนาฏยา ลิมปเสนีย์ ซ่อมแซมเครื่องยนต์,ซ่อมแซมจักรยาน,ประกอบ, ผลิต

ที่อยู่ 12/19 หมู่ที่ 19 แสงใหญ่ ธนสิทธิ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมแซมจักรยานซ่อมแซมเครื่องยนต์ประกอบผลิตบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

11 บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 9 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมรถยนต์บางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

12 บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด ทำทองคำแท่ง, เงินเม็ด

ที่อยู่ 24/16 หมู่ที่ 1 วัดหนามแดง บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำทองคำแท่งเงินเม็ดบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

13 บริษัท ดับเบิ้ล โกลด์ จำกัด ทำซิปเสื้อผ้า

ที่อยู่ 888/31 หมู่ที่ 19 ยิ่งเจริญ บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำซิปเสื้อผ้าบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

14 บริษัท อากัส บราท์มัน (ไทยแลนด์) จำกัด ห้องเย็นเพื่อเก็บสัตว์น้ำแปรรูป ผัก,ผลไม้,ของหวานแช่แข็ง

ที่อยู่ 109/1 หมู่ที่ 21 จงศิริ บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ของหวานแช่แข็งผลไม้ห้องเย็นเพื่อเก็บสัตว์น้ำแปรรูปบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

15 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมรถยนต์บางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

16 บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด กลึง เจาะ คว้าน ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 12 ธนสิทธิ์ เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กลึงคว้านหรือเชื่อมโลหะทั่วไปเจาะเจียนบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

17 บริษัท โอเอชที เทคนิคัล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต ดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดสำหรับใช้กับเครื่องจักรกล เครื่องมือหรือเครื่องใช้ทดสอบชิ้นงาน, อุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่ 99/104 หมู่ที่ 20 บุญมีทรัพย์ บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบแม่พิมพ์ผลิตอุปกรณ์จับยึดสำหรับใช้กับเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือหรือเครื่องใช้ทดสอบชิ้นงานบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

18 บริษัท โชว์ บรอด เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบนาฬิกา

ที่อยู่ 147/9 หมู่ที่ 12 กิ่งแก้ว-เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ประกอบนาฬิกาบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

19 บริษัท พรสถิตย์ พรีซิชั่น จำกัด ปั๊มเหรียญผลิตภัณฑ์โลหะ เจาะ ตัด กลึง ไสโลหะ

ที่อยู่ 79/80,140 หมู่ที่ 19 รัตนโชค 12 ธนสิทธิ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กลึงปั๊มเหรียญผลิตภัณฑ์โลหะเจาะไสโลหะบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ

20 บริษัท ซิงฟง จำกัด ปั๊มลม, ผลิตภัณฑ์โลหะที่คล้ายคลึงกัน

ที่อยู่ 65638 หมู่ที่ 19 แสงใหญ่ ธนสิทธิ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ปั๊มลมผลิตภัณฑ์โลหะที่คล้ายคลึงกันบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ