ค้นหา โรงงาน บางกะดี ค้นพบ 91 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน บางกะดี 91 โรงงาน

1 บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่ 144/9 หมู่ที่ 5 เขตอุตสาหกรรมบริษัท�สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ผลิตเครื่องปรับอากาศบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

2 บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด การผลิตเลนซ์สำหรับแว่นตา, ส่วนประกอบ

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:การผลิตเลนซ์สำหรับแว่นตาส่วนประกอบบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

3 บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด การทำดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบสำหรับใช้กับเครื่องมือกล

ที่อยู่ 147 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:การทำดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบสำหรับใช้กับเครื่องมือกลบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

4 บริษัท�โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์�(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ภายในอาคาร, ตู้เย็นสำหรับใช้ ภายในบ้าน

ที่อยู่ 144/1 หมู่ที่ 5 เขตอุตสาหกรรมบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ตู้เย็นสำหรับใช้ผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ภายในอาคารภายในบ้านบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

5 บริษัท เทคโนโลยี พาร์ค จำกัด ประกอบแผงวงจรอีเล็คโทรนิคส์

ที่อยู่ 194 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ประกอบแผงวงจรอีเล็คโทรนิคส์บางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

6 บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์

ที่อยู่ 151 หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์บางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

7 บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด ผลิต, จำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่ 88 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:จำหน่ายกระแสไฟฟ้าผลิตบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

8 บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตกล่องเหล็กที่ใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด�ฯลฯ�ได้ปีละ�240,000��ชิ้น

ที่อยู่ 102/2 หมู่ที่ 1 วัดดาวดึงส์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:000��ชิ้นผลิตกล่องเหล็กที่ใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด�ฯลฯ�ได้ปีละ�240บางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

9 บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแม่พิมพ์

ที่อยู่ 147/1 หมู่ที่ 5 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ผลิตแม่พิมพ์บางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

10 บริษัท เออิว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า, ขดลวดไฟฟ้า ขนาดต่ำกว่า 1 KVA

ที่อยู่ 148 หมู่ที่ 5 เขตอุตสาหกรรมบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ขดลวดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่าผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

11 บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PRINTED CIRCUIT BOARD)

ที่อยู่ 152 หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

12 บริษัท โตชิบา โฮกุโตะ อิเลคโทรนิค ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแมคเนตรอน(MAGNETRON)ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเตาอบไมโครเวฟ

ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเตาอบไมโครเวฟผลิตแมคเนตรอนบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

13 บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

14 บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ จำกัด บำบัดน้ำเสียรวม

ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:บำบัดน้ำเสียรวมบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

15 บริษัท สหการบางกะดีเซอร์วิส จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย สกัดโลหะมีค่าจากแผงวงจร, ตะกรันโลหะมีค่า, ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, เศษผ้าปนเปื้อน Silver Epoxy, โลหะที่มีทองคำเคลือบผิวอยู่, Lead Free, ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันพืชใช้แล้ว, บดย่อย

ที่อยู่ 99/13 หมู่ที่ 2 บางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายตะกรันโลหะมีค่าตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียน้ำมันพืชใช้แล้วบดย่อยผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นสกัดโลหะมีค่าจากแผงวงจรเศษผ้าปนเปื้อนโลหะที่มีทองคำเคลือบผิวอยู่บางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

16 บริษัท เทคโนโลยี่ สโตร์ จำกัด ทำผลิตภัณธ์พลาสติก เช่ย ของชำร่วยพลาสติก ของใช้พลาสติ โล่รางวัลพลาสติกก

ที่อยู่ 194/1 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ของชำร่วยพลาสติกของใช้พลาสติทำผลิตภัณธ์พลาสติกเช่ยโล่รางวัลพลาสติกกบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

17 บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จำกัด ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนมแพะ

ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 2 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนมแพะบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

18 บริษัท เยนเนอรัล เอนยิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ทำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ได้ปีละ 20000 ลูกบาศก์เมตร

ที่อยู่ 44/2 หมู่ที่ 2 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ทำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงลูกบาศก์เมตรได้ปีละบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

19 บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด การทำ ดัดแปลง ปรับผิวแม่พิมพ์ หรือซ่อมแบบ (Dies)

ที่อยู่ 147/2 หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:การทำดัดแปลงปรับผิวแม่พิมพ์หรือซ่อมแบบบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี

20 บริษัท โอเวอร์ซีส์ เรยอง อินดัสเตรียล จำกัด ถักถุงเท้า (จำนวนเครื่องถัก 89 เครื่อง)

ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:จำนวนเครื่องถักถักถุงเท้าเครื่องบางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี