ค้นหา โรงงาน ท่าข้าม ค้นพบ 525 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ท่าข้าม 525 โรงงาน

381 สำราญการช่าง รับจ้างปั๊ม�กลึง�ไส�เจาโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 10/73 หมู่ที่ 7 วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:รับจ้างปั๊ม�กลึง�ไส�เจาโลหะทั่วไปท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

382 บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด ทำตะแกรงเหล็ก, ชิ้นส่วนหม้อหุงข้าว

ที่อยู่ 1/46, 1/62 หมู่ที่ 1 วัดกก พระรามที่ 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ชิ้นส่วนหม้อหุงข้าวทำตะแกรงเหล็กท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

383 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงพลาสติก ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 12/139 หมู่ที่ 7 เทียนทะเล 24 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างหลอดแท่งแผ่นท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

384 สยามสุวรรณี พลาสติก ผลิต, จำหน่ายพลาติกเป็นเม็ด แท่ง หลอด ท่อ แผ่น ชิ้น ผงหรือ/, รูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 16/41 หมู่ที่ 7 เทียนทะเล 26 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:จำหน่ายพลาติกเป็นเม็ดชิ้นผงหรือผลิตรูปทรงต่างหลอดแท่งแผ่นท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

385 บริษัท ทรัพย์ทวีชัยพลาสแพค จำกัด ผลิตเชือกพลาสติก

ที่อยู่ 17/432-435 หมู่ที่ 7 วงแหวนชัชวาล บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ผลิตเชือกพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

386 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโพลีชีท ผลิตพลาสติกแผ่น

ที่อยู่ 16/75 หมู่ที่ 7 วงแหวนชัชวาล บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ผลิตพลาสติกแผ่นท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

387 นางบุญยืน ปิยดำรงเกียรติ ฉีดพลาสติก เช่น หัวปลั๊กไฟฟ้า, ตัวต่อที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่ 17/819-821 หมู่ที่ 7 วงแหวนชัชวาล บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ฉีดพลาสติกตัวต่อที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหัวปลั๊กไฟฟ้าเช่นท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

388 สิริทรัพย์รีไซเคิล

ที่อยู่ 16/623-624 หมู่ที่ 7 เทียนทะเล 26 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

389 นายประเสริฐ นวลฤทัย บดเศษพลาสติก

ที่อยู่ 17/370-1 หมู่ที่ 7 วงแหวนชัชวาล บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:บดเศษพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

390 สิริทรัพย์รีไซเคิล

ที่อยู่ 16/623-624 หมู่ที่ 7 เทียนทะเล 26 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

391 นายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์ ทำคอนกรีตบล๊อก

ที่อยู่ 135/1 หมู่ที่ 4 อนามัยงามเจริญ พระรามที่�2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ทำคอนกรีตบล๊อกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

392 นางสาวสุกัณยา ปิยะวรธรรม ทำเก้าอี้เหล็ก เตียงโยกเหล็ก กลึง ไส เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 16/464,465 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:กลึงทำเก้าอี้เหล็กเชื่อมโลหะเตียงโยกเหล็กท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

393 ทรัพย์สุวรรณ ทำเครื่องเรือน, ชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากเหล็ก

ที่อยู่ 108/1 หมู่ที่ 6 วัดบัวผัน ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากเหล็กทำเครื่องเรือนท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

394 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ผลิต, จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ โฉนดที่ดินเลขที่ 20731 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จผลิตท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

395 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.เวอร์คส์ แอนด์เซลส์ ทำเหล็กเพลาขาว ได้ปีละ 360 ตัน

ที่อยู่ 12/43 หมู่ที่ 7 เพชรทองคำ บางขุนเทียน ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ทำเหล็กเพลาขาวได้ปีละท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

396 บริษัท ยี.ที.สตีลเวอร์ค จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม , เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 32,000 ตัน (จำนวน 2 สายการผลิต) ผลิตเหล็กฉาก, เหล็กรูปพรรณได้

ที่อยู่ 12/87 หมู่ที่ 7 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:จำนวนผลิตเหล็กฉากผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมสายการผลิตเหล็กข้ออ้อยเหล็กรูปพรรณได้ได้ปีละท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

397 โตพรหมเจริญ ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากโลหะ

ที่อยู่ 71/3 หมู่ที่ 6 วัดยายร่ม พระราม 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากโลหะท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

398 นายยอด ประพาพงษ์ ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น เก้าอี้นั่งสำนักงาน เป็นต้น

ที่อยู่ 17/806-807 หมู่ที่ 7 วงแหวนชัชวาล บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ทำเครื่องมือเก้าอี้นั่งสำนักงานเครื่องใช้ในสำนักงานเช่นเป็นต้นท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

399 บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ที่อยู่ 12/80 หมู่ที่ 7 วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเยาวสงวนการช่าง ผลิตเครื่องเรือน, ของใช้จากโลหะ

ที่อยู่ 16/617 หมู่ที่ 7 เทียนทะเล 26 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tagged as:ของใช้จากโลหะผลิตเครื่องเรือนท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร