ค้นหา โรงงาน จรเข้สามพัน ค้นพบ 31 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน จรเข้สามพัน 31 โรงงาน

1 กิตติยนต์ ซ่อมรถยนต์ , เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 3 อู่ทอง-กาญจนบุรี จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ซ่อมรถยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

2 กิจรุ่งโรจน์ ซ่อม , พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 305 หมู่ที่ 4 มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

3 อู่สมจิตร ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 266 หมู่ที่ 3 สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ซ่อมรถยนต์จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

4 อู่ชูชาติการช่าง เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 176/1 หมู่ที่ 4 จรเข้สามพัน-กาญจนบุรี จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:เคาะพ่นสีรถยนต์จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

5 ตลาดเขตศูนย์ล้อ ตั้งศูนย์ถ่วง่ล้อ

ที่อยู่ 240 หมู่ที่ 3 อู่ทอง-กาญจนบุรี จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ตั้งศูนย์ถ่วง่ล้อจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

6 อู่สมหมายการช่าง เคาะพ่นสี , ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 379/1 หมู่ที่ 6 มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ซ่อมรถยนต์เคาะพ่นสีจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

7 อู่วรกาญจน์เซอร์วิส ซ่อม , พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 449 หมู่ที่ 15 - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

8 บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด โม่หิน บดหิน ย่อยหิน

ที่อยู่ น.ส.3 เล่ม 6 หน้า 153 หมู่ที่ 5 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:บดหินย่อยหินโม่หินจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

9 บริษัท กาญจนาศิลาภัฑณ์ จำกัด โม่หิน บดหิน ย่อยหิน

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 อู่ทอง-บ่อพลอย จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:บดหินย่อยหินโม่หินจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

10 บริษัท ศิลาปฐมไทรทอง จำกัด โม่หิน บดหิน ย่อยหิน

ที่อยู่ 514 หมู่ที่ 14 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:บดหินย่อยหินโม่หินจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

11 โรงสีสหพิทักษ์กิจ (1991) สีข้าว�กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว�80�เกวียน/วัน

ที่อยู่ 81 หมู่ที่ 7 มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:สีข้าว�กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว�80�เกวียน/วันจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

12 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจรเข้สามพัน จำกัด สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ 589 หมู่ที่ 6 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วัน)จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

13 จันทร์เพ็ญ ทำมะยมเชื่อม

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ทำมะยมเชื่อมจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

14 จีรวรรณ ผลิตมะยมเชื่อม

ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 3 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ผลิตมะยมเชื่อมจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนสรณ์ ทำซอสปรุงกลิ่น สี รสของอาหาร

ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 4 มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ทำซอสปรุงกลิ่นรสของอาหารจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

16 ไพรินทร์เรือนไทย ทำส่วนประกอบของบ้านเรือนไทย , วงกบบานประตู หน้าต่างไม้

ที่อยู่ 453 หมู่ที่ 6 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ทำส่วนประกอบของบ้านเรือนไทยวงกบบานประตูหน้าต่างไม้จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

17 นายอุ้ย ศรีเหรา ทำอุปกรณ์เรือนไทย วงกบ บานประตู-หน้าต่างไม้

ที่อยู่ 407 หมู่ที่ 5 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ทำอุปกรณ์เรือนไทยบานประตู-หน้าต่างไม้วงกบจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

18 นายสายชล ภมรพล ทำชิ้นส่วนของเรื่อนไทยวงกบ บานประตูหน้าต่างไม้

ที่อยู่ 321 หมู่ที่ 5 มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ทำชิ้นส่วนของเรื่อนไทยวงกบบานประตูหน้าต่างไม้จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผไทกานติ์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , ผสมปุ๋ยเคมี

ที่อยู่ 339 หมู่ที่ 15 - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมีจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี

20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันทองทิพ ไบโอ พลัส ทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี , สารปรับสภาพดิน

ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 14 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

Tagged as:ทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยเคมีสารปรับสภาพดินจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี