ค้นหา โรงงาน คลองหนึ่ง ค้นพบ 708 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน คลองหนึ่ง 708 โรงงาน

701 บริษัท นิชิกิ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่อม , ทำแบบแม่พิมพ์

ที่อยู่ 75/28 หมู่ที่ 11 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ซ่อมทำแบบแม่พิมพ์คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

702 บริษัท เพาเวอร์ เมลัน จำกัด ทำยาดับกลิ่นชนิดก้อน

ที่อยู่ 1035-1036 หมู่ที่ 13 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ทำยาดับกลิ่นชนิดก้อนคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

703 บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด ผลิตสุราแช่ประเภทเครื่องปรุงอาหาร

ที่อยู่ 101/4 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ผลิตสุราแช่ประเภทเครื่องปรุงอาหารคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

704 บริษัท ยูเอ ครีเอชั่น จำกัด ผลิตสินค้าที่ทำมาจากผ้าเพื่อการส่งออก การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, เสื้อคลุมอาบน้ำ

ที่อยู่ 47/1 หมู่ที่ 1 - คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตสินค้าที่ทำมาจากผ้าเพื่อการส่งออกเสื้อคลุมอาบน้ำคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

705 บริษัท แอล.เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์โลหะ , แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด

ที่อยู่ 26/29-31 หมู่ที่ 18 พหลโยธิน กม.43 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ผลิตแม่พิมพ์โลหะอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

706 บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จำกัด ทำไดแคลเซียมฟอสเฟต โอซิน กระดูกป่น, ไขมัน

ที่อยู่ 27/1 หมู่ที่ 5 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:กระดูกป่นทำไดแคลเซียมฟอสเฟตโอซินไขมันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

707 บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด อบเมล็ดพืช

ที่อยู่ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:อบเมล็ดพืชคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี

708 บริษัท สกายฟู้ด จำกัด แปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป, การแช่แข็ง เช่น ไก่ทอดแช่แข็ง

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 5 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:การแช่แข็งเช่นแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปไก่ทอดแช่แข็งคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี