ค้นหา โรงงาน เหล็กตัวซี ค้นพบ 6 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เหล็กตัวซี 6 โรงงาน

1 บริษัท ฟูเจียน สเมล เมทเทิล จำกัด ผลิตเหล็กโครงสร้าง เช่น เหล็กตัวซี

ที่อยู่ 132/3 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:ผลิตเหล็กโครงสร้างเช่นเหล็กตัวซีหนองชากบ้านบึง

2 บริษัท อาร์ พี เค สตีลไพพ์ จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณชนิดรีดเย็น เช่น เหล็กตัวซี 7,500 ตัน/ปี เหล็กตัวยู 7,500 ตัน/ปี , ท่อเหล็กดำ 20,000 ตัน/ปี

ที่อยู่ 117 โตนด โนนสูง นครราชสีมา

Tagged as:ท่อเหล็กดำผลิตเหล็กรูปพรรณชนิดรีดเย็นเช่นเหล็กตัวซีเหล็กตัวยูโตนดโนนสูง

3 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ทำตู้ โต๊ะเหล็ก โซ่เหล็ก สปริง , ผลิตท่อเหล็กทำเฟอร์นิเจอร์ เหล็กตัวซี เหล็กฉากเจาะรูทำชั้น

ที่อยู่ 299-300 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ทำตู้ผลิตท่อเหล็กทำเฟอร์นิเจอร์สปริงเหล็กฉากเจาะรูทำชั้นเหล็กตัวซีโซ่เหล็กโต๊ะเหล็กบางจากพระประแดง

4 นายธรรมรัตน์ จันทรเศธร กลึง กัด ไส เจียร์ ตัด พับ ม้วน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ทำเหล็กโครงสร้าง ได้แก่ เหล็กตัวซี เหล็กตัวยู เหล็กตัวแอล , ท่อเหล็ก

ที่อยู่ 333 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ

Tagged as:กลึงทำเหล็กโครงสร้างท่อเหล็กม้วนหรือเชื่อมโลหะทั่วไปเจียร์เหล็กตัวซีเหล็กตัวยูเหล็กตัวแอลได้แก่บางเพรียงบางบ่อ

5 บริษัท อรุณศิลป์เซ็นทรัลสตีล จำกัด ตัด , พับเหล็กตัวยู เหล็กตัวซี , เหล็กฉาบพับ

ที่อยู่ 63/1 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

Tagged as:พับเหล็กตัวยูเหล็กฉาบพับเหล็กตัวซีโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐม

6 บริษัท ธนเทพพาณิชย์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก , โลหะทุกชนิด เช่น ท่อแป๊ปดำ ท่อแป๊ปประปา เหล็กตัวซี , เหล็กรูปพรรณต่าง ๆ

ที่อยู่ 9/19 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็กท่อแป๊ปดำท่อแป๊ปประปาเช่นเหล็กตัวซีเหล็กรูปพรรณต่างโลหะทุกชนิดบางกระเจ้าเมืองสมุทรสาคร