ค้นหา โรงงาน เศษไม้ ค้นพบ 32 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เศษไม้ 32 โรงงาน

1 บริษัท ซัคเซส เมนเนตเมนท์สยามจำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ , เศษไม้ บดย่อยพลาสติก , อัดเศษโลหะ

ที่อยู่ 3/3 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบดย่อยพลาสติกอัดเศษโลหะเฉพาะเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษโลหะเศษไม้เขาไม้แก้วบางละมุง

2 บริษัท ทวีกาญจน์ค้าถัง 2002 จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษไม้ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า นำตัวทำละลาย, น้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อม, ล้างถัง อัดกระดาษ โม่บดย่อยพลาสติก , อัดเศษโลหะ

ที่อยู่ 59 โป่ง บางละมุง ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมนำตัวทำละลายน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมล้างถังอัดกระดาษอัดเศษโลหะเฉพาะเศษกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เศษผ้าเศษพลาสติกเศษยางเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้โม่บดย่อยพลาสติกโป่งบางละมุง

3 บริษัท แหลมฉบังค้าของเก่า จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า

ที่อยู่ 66/3 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะเศษกระดาษเศษผ้าเศษพลาสติกเศษยางเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้บางละมุงบางละมุง

4 บริษัท บุญรอด รีไซเคิล จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า อัดกระดาษ อัดโลหะ, บดย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 22/22 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายบดย่อยพลาสติกอัดกระดาษอัดโลหะเฉพาะเศษกระดาษเศษผ้าเศษพลาสติกเศษยางเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้หนองตำลึงพานทอง

5 บริษัท พรีเมียร์ ออยฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า อัดกระดาษ อัดโลหะ บดย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 29/12 สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะบดย่อยพลาสติกอัดกระดาษอัดโลหะเศษกระดาษเศษผ้าเศษพลาสติกเศษยางเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้สำนักท้อนบ้านฉาง

6 นพเกตุวิศวกรรม คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว , เศษผ้า บดย่อยพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบี, นำน้ำมันที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสที่กำหนดให้หมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1

ที่อยู่ 105/1 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ของภาคผนวกที่คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสที่กำหนดให้หมวดบดย่อยพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบีเฉพาะเศษกระดาษเศษผ้าเศษพลาติกเศษยางเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้หัวสำโรงแปลงยาว

7 บริษัท วสันต์ศิภาพร เทรดดิ้ง จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูล, วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น เศษกระดาษ,เศษพลาสติก,เศษโลหะ,เศษไม้,เศษผ้าบด ย่อย, ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกที่ใช้แล้ว

ที่อยู่ 101-103 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกที่ใช้แล้วย่อยวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นเศษกระดาษเศษผ้าบดเศษพลาสติกเศษโลหะเศษไม้ไม้เค็ดเมืองปราจีนบุรี

8 ตระกูลถัง คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก เศษโลหะ เศษไม้ เศษพลาสติกฯ

ที่อยู่ 10 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเศษพลาสติกฯเศษเหล็กเศษโลหะเศษไม้หนองหญ้าขาวสีคิ้ว

9 บริษัท ทิพย์ โมเดิร์น จำกัด ทำเม็ด บด ย่อยพลาสติก คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้ว ประเภท/ชนิด ที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษไม้ , เศษวัสดุโลหะหรือเหล็ก

ที่อยู่ 229/115 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วชนิดทำเม็ดที่ไม่เป็นอันตรายประเภทย่อยพลาสติกเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษวัสดุโลหะหรือเหล็กเศษไม้ได้แก่บางเสาธงบางเสาธง

10 นายกฤช นิยมกิจสัมฤทธิ์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก,ทองเหลือง,ทองแดง,เศษเหล็ก,เศษอลูมิเนียม,เศษกระดาษ,เศษแก้ว,เศษไม้,เศษผ้า, ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก บดย่อยเศษพลาสติก

ที่อยู่ 594 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทองเหลืองทองแดงทำผลิตภัณฑ์พลาสติกบดย่อยเศษพลาสติกพลาสติกเช่นเศษกระดาษเศษผ้าเศษอลูมิเนียมเศษเหล็กเศษแก้วเศษไม้บ้านคลองสวนพระสมุทรเจดีย์

11 นายมนัส เผือกวัฒนะ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ , เศษโลหะต่าง ๆ

ที่อยู่ 81/17 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษโลหะต่างเศษไม้สำโรงใต้พระประแดง

12 นายกฤช นิยมกิจสัมฤทธิ์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก ทองแดง ทองเหลือง เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาท่อน้ำ ฝาขวด บดย่อยเศษพลาสติก , อัดเศษโลหะ

ที่อยู่ 25/13 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทองเหลืองทองแดงทำผลิตภัณฑ์พลาสติกบดย่อยเศษพลาสติกฝาขวดฝาท่อน้ำพลาสติกอัดเศษโลหะเช่นเศษกระดาษเศษผ้าเศษเหล็กเศษแก้วเศษไม้บางครุพระประแดง

13 บริษัท ศรีโกเมนกรุ๊ป จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษยาง , เศษโลหะต่าง ๆ

ที่อยู่ 430 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเฉพาะเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษยางเศษโลหะต่างเศษไม้บางปูใหม่เมืองสมุทรปราการ

14 คณิพลพลาสติก คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก ทองเหลือง ทองแดง เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า ล้าง บดย่อยพลาสติก และทำเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 38 ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทองเหลืองทองแดงบดย่อยพลาสติกพลาสติกล้างเช่นเศษกระดาษเศษผ้าเศษเหล็กเศษแก้วเศษไม้และทำเม็ดพลาสติกลาดทิพรสตาคลี

15 อรวรรณเฟอร์นิเจอร์ บด สับ ย่อย เศษไม้

ที่อยู่ 40/1 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่

Tagged as:ย่อยเศษไม้บ้านเหล่าสูงเม่น

16 ณัฐกานต์ บด สับ ย่อย เศษไม้

ที่อยู่ บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่

Tagged as:ย่อยเศษไม้บ้านเหล่าสูงเม่น

17 นางจำปี แสวงหา บด สับ และย่อย เศษไม้

ที่อยู่ 117 ดอนมูล สูงเม่น แพร่

Tagged as:เศษไม้และย่อยดอนมูลสูงเม่น

18 นายเข็ม ฤทธิ์มหา คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า เท่านั้น

ที่อยู่ 136 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเฉพาะเศษกระดาษเท่านั้นเศษผ้าเศษพลาสติกเศษยางเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้เว่อยางตลาด

19 บริษัท ซีตี้ วู้ด อินดัสตรี จำกัด ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน วงกบประตู หน้าต่าง ปาร์เก้ โมเสค ไม้คิ้วประสาน แกะสลัก ขัด กลึง โดยใช้ไม้แปรรูป เศษไม้

ที่อยู่ 145/1 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

Tagged as:กลึงทำเครื่องเรือนปาร์เก้วงกบประตูหน้าต่างเครื่องใช้ในบ้านเรือนเศษไม้แกะสลักโดยใช้ไม้แปรรูปโมเสคไม้คิ้วประสานเชิงดอยดอยสะเก็ด

20 บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะต่าง ๆ เศษไม้ และอื่น ๆ

ที่อยู่ 33 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเฉพาะเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษโลหะต่างเศษไม้และอื่นมะเขือแจ้เมืองลำพูน