ค้นหา โรงงาน เมลามีน ค้นพบ 2 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เมลามีน 2 โรงงาน

1 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากพลาสติก (เมลามีน) ได้ปีละ 5,300 ตัน

ที่อยู่ 335 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากพลาสติกเมลามีนได้ปีละหนองระเวียงเมืองนครราชสีมา

2 บริษัท เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด ทำของใช้พลาสติก(เมลามีน)เช่น ถ้วย จาน ชาม

ที่อยู่ 104,102 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ถ้วยทำของใช้พลาสติกเช่นเมลามีนบางบอนบางบอน