ค้นหา โรงงาน เป่าถุงพลาสติก ค้นพบ 47 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เป่าถุงพลาสติก 47 โรงงาน

1 นายก่อเกียรติ พรหมพิทักษ์ เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกท่าข้ามค่ายบางระจัน

3 บริษัท อีสเทิร์น พลาสแพ็ค จำกัด เป่าถุงพลาสติก, พิมพ์ถุงพลาสติก

ที่อยู่ 99/1 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:พิมพ์ถุงพลาสติกเป่าถุงพลาสติกบ้านบึงบ้านบึง

4 นายธนชัย เอี่ยมวรนิรันดร์ เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 95/5 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกเชิงเนินเมืองระยอง

5 เอ็น.อาร์.เอส. (1999 พลาสติก) เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 121/22-23 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกโพนทองเมืองชัยภูมิ

6 ทรัพย์ภาทวีพลาสติก บด ย่อย ทำเม็ด, เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ทำเม็ดย่อยเป่าถุงพลาสติกสนับทึบวังน้อย

7 เอ พลัส โพลิเมอร์ ผลิตเม็ดพลาสติก, เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 20/2-3 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกเป่าถุงพลาสติกหนองเพรางายไทรน้อย

8 บริษัท กิจวิรุณ จำกัด พิมพ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ , เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี

Tagged as:บรรจุภัณฑ์พิมพ์ผลิตภัณฑ์เป่าถุงพลาสติกมหาสวัสดิ์บางกรวย

9 บริษัท กิจวิรุณ จำกัด พิมพ์ผลิตภัณฑ์�บรรจุภัณฑ์�, เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 59,59/1 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี

Tagged as:พิมพ์ผลิตภัณฑ์�บรรจุภัณฑ์�เป่าถุงพลาสติกมหาสวัสดิ์บางกรวย

10 นางลี่เอ็ง จรูญเจริญพันธุ์ เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 441 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกบ้านคลองสวนพระสมุทรเจดีย์

11 บริษัท แอล.แอล.เอช.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 206/3-4 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกสำโรงใต้พระประแดง

12 นางน้ำฝน กี้ธนสมบัติ ผลิตเม็ดพลาสติก , เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 79/189 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกเป่าถุงพลาสติกบางพลีใหญ่บางพลี

13 ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด์) ผลิตภัณฑ์ทำเม็ดพลาสติก, เป่าถุงพลาสติก, ฉีดพลาสติก เช่น ตะกร้า

ที่อยู่ 52/229,52/888 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ฉีดพลาสติกตะกร้าผลิตภัณฑ์ทำเม็ดพลาสติกเช่นเป่าถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

14 บริษัท เชาว์เจริญ พลาสติค จำกัด เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 80/31 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

15 นายอภินันท์ แซ่โค้ว เป่าถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก , ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่ 50/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกพิมพ์ถุงพลาสติกเป่าถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

16 บริษัท บูรพาพลาสติก (เอทีเอ็ม) จำกัด พิมพ์ถุงพลาสติก, เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 94/5,94/8-9 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:พิมพ์ถุงพลาสติกเป่าถุงพลาสติกบางด้วนภาษีเจริญ

17 นายสุกิจ เจียงพัฒนากิจ เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 99/80-85 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกบางบอนบางบอน

18 บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 99/86 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกบางบอนบางบอน

19 บริษัท ธนบุรีพลาสแพค จำกัด เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ 62/12-16 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกบางบอนบางบอน

20 โรงงาน ส.ศิริวัฒน์ เป่าถุงพลาสติก

ที่อยู่ บางบอน 4 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:เป่าถุงพลาสติกบางบอนบางบอน