ค้นหา โรงงาน เป่าขวดพลาสติก ค้นพบ 11 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เป่าขวดพลาสติก 11 โรงงาน

1 บริษัท จี เอฟ โปรดักส์ จำกัด ผลิตน้ำดื่ม, เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 109 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

Tagged as:ผลิตน้ำดื่มเป่าขวดพลาสติกดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรี

2 บริษัท�เปอริเอ้�วิทเทล(ประเทศไทย)�จำกัด ผลิตน้ำแร่บรรจุขวดพลาสติก, เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 41/1 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ผลิตน้ำแร่บรรจุขวดพลาสติกเป่าขวดพลาสติกโพธิ์สามต้นบางปะหัน

3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ซี.พลาสติก ผลิต, จำหน่ายน้ำดื่ม เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 43/1 จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:จำหน่ายน้ำดื่มผลิตเป่าขวดพลาสติกจำปาท่าเรือ

4 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป่าขวดพลาสติก กำลังการผลิต 80 ล้าน ขวดต่อปี

ที่อยู่ 63 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

Tagged as:กำลังการผลิตขวดต่อปีล้านเป่าขวดพลาสติกบางขะแยงเมืองปทุมธานี

5 บริษัท บี.เอ็ม.ไอ.โปรดักส์ จำกัด เป่าขวดพลาสติก , ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่ 52/226-227 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป่าขวดพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

6 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 2031/1 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:เป่าขวดพลาสติกสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ

7 ถาวรพลาสติกบรรจุภัณฑ์ เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 360 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี

Tagged as:เป่าขวดพลาสติกด่านช้างด่านช้าง

8 บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด เป่าขวดพลาสติก , ภาชนะต่าง ๆ

ที่อยู่ 2/10 บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม

Tagged as:ภาชนะต่างเป่าขวดพลาสติกบางระกำนครชัยศรี

9 บริษัท ส.วัฒนาพลาสติก จำกัด เป่าขวดพลาสติก , ทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากพลาสติก

ที่อยู่ 31/1 บางระกำ บางเลน นครปฐม

Tagged as:จากพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ต่างเป่าขวดพลาสติกบางระกำบางเลน

10 A.S.T. พลาสติก เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 91 แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Tagged as:เป่าขวดพลาสติกแสงอรุณทับสะแก

11 บริษัท ปัตตานีพลาสติกอินดัสทรี จำกัด ทำน้ำดื่ม , เป่าขวดพลาสติก

ที่อยู่ 103/28 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี

Tagged as:ทำน้ำดื่มเป่าขวดพลาสติกบานาเมืองปัตตานี