ค้นหา โรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ค้นพบ 42 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ 42 โรงงาน

1 บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 700/410 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนยางสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรี

2 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษ, ตะกรันโลหะผสม (Solder Dross) จากการบัดกรี , ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีจากพลาสติกเก่า

ที่อยู่ 56/2 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:จากการบัดกรีตะกรันโลหะผสมบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบดย่อยเศษผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีจากพลาสติกเก่าอิเล็กทรอนิกส์มาบไผ่บ้านบึง

3 บริษัท เอส.ที.บี. 2008 จำกัด บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 410 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หนองไผ่แก้วบ้านบึง

4 บริษัท ดามัวร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต, ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ , ชิ้นส่วนสายไฟสำหรับเครื่องไมโครเวฟ

ที่อยู่ 109/1 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนสายไฟสำหรับเครื่องไมโครเวฟประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตอิเล็กทรอนิกส์ศรีราชาศรีราชา

5 บริษัท เดอะ เมจิเชียน จำกัด ผลิต ประกอบ, ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , อิเล็กทรอนิกส์ , การซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์

ที่อยู่ 49/3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:การซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติกซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าแผ่นพลาสติกทุ่งสุขลาศรีราชา

6 บริษัท ทรีวิว จำกัด ผลิต ซ่อมแซม ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่อใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , ซ่อมแซม ถอด แยก ชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว รวมถึงการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์

ที่อยู่ 49/8 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมประกอบผลิตรวมถึงการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารเครื่อใช้ไฟฟ้าทุ่งสุขลาศรีราชา

7 บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ ผลิต PRECISION SPRING (COMPRESSION SPRING,TORSION SPRING,TENSION SPRING,FLAT SPRING,BENT WIRE) ส่วนประกอบย่อย (SUB ASSEMBLY) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์หลอดภาพ ชิ้นส่วนงานหล่อ

ที่อยู่ 38/8 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นส่วนงานหล่อผลิตผลิตภัณฑ์แม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนประกอบย่อยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็คทรอนิคส์แม่พิมพ์หลอดภาพทุ่งสุขลาศรีราชา

8 บริษัท เอสวายจี (ไทยแลนด์) จำกัด ฉีดพลาสติก , ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์

ที่อยู่ 16/6 บึง ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ฉีดพลาสติกผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องซักผ้าบึงศรีราชา

9 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ สายหนองค้อ-แหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หนองขามศรีราชา

10 บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด PRECISION SPRING (COMPRESSION SPRING, TORSION SPRING, TENSION SPRING, FLAT SPRING, BENT WIRE), ส่วนประกอบย่อย (SUB ASSEMBLY) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

Tagged as:ของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนประกอบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ปลวกแดงปลวกแดง

11 บริษัท เอ็นทีเอ็น นิเด็ค (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ชุดตลับลูกปืนที่ขับเคลื่อนด้วยของเหลว (Hydrodynamte Bearing) ที่ใช้กับเครื่องหัวอ่านข้อมูล (Hard Disk Deives))

ที่อยู่ 300 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

Tagged as:Hydrodynamteที่ใช้กับเครื่องหัวอ่านข้อมูลผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ชุดตลับลูกปืนที่ขับเคลื่อนด้วยของเหลวปลวกแดงปลวกแดง

12 บริษัท ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นส่วน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 64/39 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

Tagged as:ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าปลวกแดงปลวกแดง

13 บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ , อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 64/155 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ปลวกแดงปลวกแดง

14 บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์ (UPS/INVERTOR,EMERGENCY LIGHTING,STABILIZER) ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ (PCB ASSEMBLY,TRANSFORMER FOR INVERTER)

ที่อยู่ 113 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็คทรอนิกส์บางสมัครบางปะกง

15 บริษัท อาร์มสตรอง รับเบอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแกนหมุนยาง (Roller) ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์,ชิ้นส่วนรถยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 42/10 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ผลิตแกนหมุนยางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านช้างอุทัย

16 บริษัท น้องมังกร รีไซเคิล จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องโทรสาร,เครื่องถ่ายเอกสาร บดย่อยพลาสติก, ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 1/4 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมแซมเครื่องจักรบดย่อยพลาสติกผลิตเม็ดพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องโทรสารเช่นบ้านช้างอุทัย

17 บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ , กลึงเชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 39/11-12 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะทั่วไปผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์คานหามอุทัย

18 บริษัท เอ แอล เอช อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 193/16 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พยอมวังน้อย

19 บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ปั๊ม ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ , ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ รวมทั้งผลิตแม่พิมพ์, ส่วนประกอบแม่พิมพ์

ที่อยู่ 147 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ขึ้นรูปชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ปั๊มผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งผลิตแม่พิมพ์ส่วนประกอบแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางกระสั้นบางปะอิน

20 บริษัท ยามาอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ , ยานพาหนะ

ที่อยู่ 718 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ยานพาหนะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะคลองจิกบางปะอิน