ค้นหา โรงงาน อิฐบล็อก ค้นพบ 51 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อิฐบล็อก 51 โรงงาน

1 บริษัท กาญจน บ้านกลาง คอนกรีต จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก, วงบ่อ, บ่อพัก, ท่อ, เสา, แผ่นพื้น ฯลฯ , คอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

Tagged as:คอนกรีตผสมเสร็จบ่อพักผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตวงบ่ออิฐบล็อกเช่นแผ่นพื้นหนองปรือบางละมุง

2 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ผลิตอิฐประสาน อิฐลูกรังแดง อิฐบล็อก อิฐปูพื้น แบบบ้านน็อกดาวทำจากลูกรังแดง

ที่อยู่ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี

Tagged as:ผลิตอิฐประสานอิฐบล็อกอิฐปูพื้นอิฐลูกรังแดงแบบบ้านน็อกดาวทำจากลูกรังแดงเกาะจันทร์เกาะจันทร์

3 บริษัท โอทีที อินดัสทรี จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นปูทางเท้า , แบบตัวหนอน , อิฐบล็อก , อิฐประสานโดยนำฝุ่น/ผงเหล็กทรายจากเป้าหลอม , ทรายจากการหล่อแบบ , ทรายพ่นขัดโลหะ, ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ที่อยู่ 35/1 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตรายทรายจากการหล่อแบบทรายพ่นขัดโลหะผงเหล็กทรายจากเป้าหลอมผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกอิฐประสานโดยนำฝุ่นเช่นแบบตัวหนอนแผ่นปูทางเท้าคลองประเวศบ้านโพธิ์

4 พัฒนาสุขภัณฑ์ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก

ที่อยู่ 23 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นโคกสูงเมืองนครราชสีมา

5 ไทยเจริญซีเมนต์บล็อก ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก

ที่อยู่ 149 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นลาดบัวขาวสีคิ้ว

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.คอนกรีต ทำผลิตถัณฑ์คอนกรีต อาทิ คอนรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น ค.ส.ล. เสาเข็ม ค.ส.ล. อิฐบล็อก

ที่อยู่ 156 สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร

Tagged as:คอนรีตผสมเสร็จทำผลิตถัณฑ์คอนกรีตอาทิอิฐบล็อกเสาเข็มแผ่นพื้นสำราญเมืองยโสธร

7 กรุงเทพ 4 ทำผลิตภัณฑคอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีต อื่น ๆ

ที่อยู่ 86 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑคอนกรีตท่อคอนกรีตอิฐบล็อกอื่นเช่นเสาคอนกรีตน้ำคำใหญ่เมืองยโสธร

8 พรแก้ว ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก ท่อ เสาปูน

ที่อยู่ 247 กุดชุม กุดชุม ยโสธร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นเสาปูนกุดชุมกุดชุม

9 ปฐมทองวัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซีเมนต์ อิฐบล็อก

ที่อยู่ 11 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

Tagged as:ซีเมนต์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู

10 แก่นขามคอนกรีต ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก ท่อ เสาคอนกรีต

ที่อยู่ 56 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นเสาคอนกรีตบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู

11 สมบัติวัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐบล็อก เสาคอนกรีต

ที่อยู่ หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเสาคอนกรีตหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง

12 ส.วัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสา

ที่อยู่ 125 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นบ้านค้อโนนสัง

13 แสนสุขวัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสา

ที่อยู่ 99 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นบ้านโคกสุวรรณคูหา

14 เพชรโพธิ์ทองอิฐบล็อก อิฐบล็อก เสา ท่อ

ที่อยู่ 170/2 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

Tagged as:อิฐบล็อกศิลาเมืองขอนแก่น

15 เจริญพันธ์ค้าไม้ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก

ที่อยู่ 380 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นหนองเรือหนองเรือ

16 บริษัท สีชมพูแผ่นพื้น จำกัด แผ่นพื้น,ท่อระบายน้ำ , อิฐบล็อก

ที่อยู่ 460 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น

Tagged as:ท่อระบายน้ำอิฐบล็อกแผ่นพื้นศรีสุขสีชมพู

17 กิจเจริญ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสา ท่อ

ที่อยู่ 165 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นขัวเรียงชุมแพ

18 ส.รุ่งเรืองชัย ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก

ที่อยู่ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นหนองเขียดชุมแพ

19 แวงใหญ่วัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก

ที่อยู่ 277 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นแวงใหญ่แวงใหญ่

20 โยธินวัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก

ที่อยู่ 239 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อกเช่นห้วยแกชนบท