ค้นหา โรงงาน หนังเทียม ค้นพบ 96 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน หนังเทียม 96 โรงงาน

61 นางสุภาพร เกียรติสมมารถ ทำรองเท้าจากหนังแท้, หนังเทียม

ที่อยู่ 45/20 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำรองเท้าจากหนังแท้หนังเทียมบางมดจอมทอง

62 บริษัท เลเธอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับจ้าง�ตบแต่ง�ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์�อุปกรณ์�, เครื่องใช้จากหนังแท้��, หนังเทียม

ที่อยู่ 64/78 ชั้น 3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:รับจ้าง�ตบแต่ง�ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์�อุปกรณ์�หนังเทียมเครื่องใช้จากหนังแท้��สีกันดอนเมือง

63 บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากหนัง หนังเทียม เช่น กระเป๋า กล่องเครื่องเขียน ได้ปีละ 18,000 ชั้น

ที่อยู่ 121/19-23 เฉลิมหล้า พญาไท ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กระเป๋ากล่องเครื่องเขียนชั้นทำผลิตภัณฑ์จากหนังหนังเทียมเช่นได้ปีละถนนเพชรบุรีราชเทวี

64 เอ แอน ที รับจ้างเย็บกระเป๋าหนัง พี.วี.ซี. , หนังเทียม

ที่อยู่ 151/6 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:รับจ้างเย็บกระเป๋าหนังหนังเทียมบางแคบางแค

65 พี-วัน ทำกระเป๋าผ้า�p.v.c.หนังเทียม

ที่อยู่ 21/306 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำกระเป๋าผ้า�pหนังเทียมบางแคบางแค

66 บริษัท ซีโกลด์ อินดัสเตรียล จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ขนสัตว์ หนังเทียม เช่น กระเป๋า ฯลฯ

ที่อยู่ 49/49 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กระเป๋าขนสัตว์ผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หนังเทียมเช่นออเงินสายไหม

67 บริษัท คลาสสิค แพ็กซ์ จำกัด ผลิตเครื่องใช้ , ของชำร่วยด้วยไม้ โลหะ พลาสติก กำมะหยี่ หนังเทียม , กระดาษ

ที่อยู่ 17/5 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กระดาษกำมะหยี่ของชำร่วยด้วยไม้ผลิตเครื่องใช้พลาสติกหนังเทียมโลหะบางชันคลองสามวา

68 เลเธอร์คราฟท์ ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หนังเทียม เช่น กระเป๋า

ที่อยู่ 50/748 สุขุมวิท 105 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กระเป๋าทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หนังเทียมเช่นบางนาบางนา

69 บริษัท เฉลิมศักดิ์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากหนังแท้, หนังเทียม เช่น กระเป๋า กรอบรูปฯลฯ

ที่อยู่ 66 สุขุมวิท 70 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กรอบรูปฯลฯกระเป๋าทำผลิตภัณฑ์จากหนังแท้หนังเทียมเช่นบางนาบางนา

70 บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด เป็นผลิตกระเป๋านานาชนิดจากวัสดุพลาสติกต่างๆ ไนล่อน พีวีซี หนังเทียม

ที่อยู่ 338/25-28 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:พีวีซีหนังเทียมเป็นผลิตกระเป๋านานาชนิดจากวัสดุพลาสติกต่างๆไนล่อนบางมดทุ่งครุ

71 พรเทพอินเตอร์แฟชั่น ทำรองเท้าสตรีจากหนังแท้ , หนังเทียม

ที่อยู่ 6/9-10 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำรองเท้าสตรีจากหนังแท้หนังเทียมบางบอนบางบอน

72 บริษัท เอส.วี.พี.ฟุตแวร์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรองเท้า, รองเท้าจากหนังแท้ หนังเทียม , พีวีซี

ที่อยู่ 463 วัฒนาสุมทร ท้ายบ้าน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนรองเท้าพีวีซีรองเท้าจากหนังแท้หนังเทียมปากน้ำเมืองสมุทรปราการ

73 บริษัท เอเซ่ จำกัด เฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟาหนังแท้,หนังเทียม , ผ้า

ที่อยู่ 856 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:หนังเทียมเฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟาหนังแท้แพรกษาเมืองสมุทรปราการ

74 บริษัท มงคลสยามเลเธอร์ จำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ โซฟาจากหนังสัตว์, หนังเทียม

ที่อยู่ 888/1 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังเทียมเก้าอี้เช่นโซฟาจากหนังสัตว์บางปูใหม่เมืองสมุทรปราการ

75 บริษัท ยูนิเวอร์แซล โซฟา จำกัด ทำเฟอร์นิเจอร์จากหนังสัตว์ , หนังเทียม เช่น การประกอบที่นั่ง (โซฟา)

ที่อยู่ 1031 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:การประกอบที่นั่งทำเฟอร์นิเจอร์จากหนังสัตว์หนังเทียมเช่นโซฟาบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการ

76 บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ผลิตเรซินสำหรับอุตสาหกรรมสี พลาสติก หนังเทียม (Alkyd Resin, Polyester Resin Polyurethane Resin)

ที่อยู่ 549 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:Polyurethaneผลิตเรซินสำหรับอุตสาหกรรมสีพลาสติกหนังเทียมบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการ

77 บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด การค้า บริการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากหนัง (เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหนัง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋า เข็มขัด อุปกรณ์สำนักงาน สายโยงกางเกง) , ของชำร่วยที่ทำจากหนังแท้ หนังเทียม พลาสติก พีวีซี ไนล่อน ผ้า ยางยืด , วัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อ

ที่อยู่ 724 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กระเป๋ากระเป๋าสะพายกระเป๋าหนังกระเป๋าเอกสารการค้าของชำร่วยที่ทำจากหนังแท้บริการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังพลาสติกพีวีซียางยืดวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อสายโยงกางเกงหนังเทียมอุปกรณ์สำนักงานเข็มขัดเช่นไนล่อนแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

78 บริษัท โซฟาเวอร์ค จำกัด ทำเครื่องเรือน , ขิ้นส่วนเครื่องเรือน จากไม้ หนัง หรือ หนังเทียม , ผ้า

ที่อยู่ 396 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ขิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้ทำเครื่องเรือนหนังหนังเทียมหรือแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

79 บริษัท วีก้า บอลส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตอุปกรณ์กีฬา (ลูกบอลจากหนังแท้ หนังเทียม, ยาง)

ที่อยู่ 653-658 เขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตอุปกรณ์กีฬาลูกบอลจากหนังแท้หนังเทียมแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

80 บริษัท พี แอนด์ พี โพลีกรุ๊ป จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์,หนังเทียม เช่นถุงมือ

ที่อยู่ 1290/1 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หนังเทียมเช่นถุงมือเทพารักษ์เมืองสมุทรปราการ