ค้นหา โรงงาน สแตนเลส ค้นพบ 35 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน สแตนเลส 35 โรงงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดการช่าง ลพบุรี ประกอบ, ติดตั้งเหล็กดัด สแตนเลส

ที่อยู่ 94/10 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี

Tagged as:ติดตั้งเหล็กดัดประกอบสแตนเลสเขาสามยอดเมืองลพบุรี

2 บริษัท เชียนชน เมทอล อินดัสตรี จำกัด ตัด, แปรรูปเหล็กแผ่นไร้สนม สแตนเลส

ที่อยู่ 700/375 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:สแตนเลสแปรรูปเหล็กแผ่นไร้สนมดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรี

3 บริษัท ถาวรอนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เชื่อมเหล็ก สแตนเลส

ที่อยู่ 139 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสแตนเลสเชื่อมเหล็กดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรี

4 บริษัท อลัน เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด พิมพ์สติกเกอร์, บรรจุหีบห่อ เครื่องครัวโลหะ สแตนเลส

ที่อยู่ เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:บรรจุหีบห่อพิมพ์สติกเกอร์สแตนเลสเครื่องครัวโลหะเหมืองเมืองชลบุรี

5 บริษัท เมทอลแฟบ จำกัด ผลิตผนังอาคารอลูมีเนียม สแตนเลส , โลหะอื่น ๆ

ที่อยู่ 48/7 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ผลิตผนังอาคารอลูมีเนียมสแตนเลสโลหะอื่นบ้านเก่าพานทอง

6 บริษัท ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส จำกัด ทำ NUT & BOLT ที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส , พลาสติก ผลิตลวดเหล็ก

ที่อยู่ 92 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ที่ทำจากเหล็กผลิตลวดเหล็กพลาสติกสแตนเลสทุ่งสุขลาศรีราชา

7 บริษัท ไทยล็อก ฟาสท์เทนเนอร์ส จำกัด ผลิต nut & bolt ที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส, พลาสติก

ที่อยู่ 92 นิคมฯแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ที่ทำจากเหล็กผลิตพลาสติกสแตนเลสทุ่งสุขลาศรีราชา

8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิทเช่น ซัพพลาย ทำเครื่องใช้จากโลหะ เช่น ตู้ โต๊ะ สแตนเลส เตาแก๊ส

ที่อยู่ 43 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ทำเครื่องใช้จากโลหะสแตนเลสเช่นเตาแก๊สโต๊ะคลองอุดมชลจรเมืองฉะเชิงเทรา

9 บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด ทำถังเหล็ก, สแตนเลส

ที่อยู่ บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ทำถังเหล็กสแตนเลสบางวัวบางปะกง

10 สยาม อี.เอส. ผลิตท่อโลหะ รีดลวด แป๊ปกลม ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส

ที่อยู่ 62 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ทองเหลืองทองแดงผลิตท่อโลหะรีดลวดสแตนเลสแป๊ปกลมท่าข้ามบางปะกง

11 อำนาจอลูมิเนียม จำหน่าย ติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม สแตนเลส ประตูม้วน เหล็กดัด

ที่อยู่ 940/14-17 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

Tagged as:กระจกจำหน่ายติดตั้งประตูม้วนสแตนเลสอลูมิเนียมเหล็กดัดบุ่งเมืองอำนาจเจริญ

12 บริษัท เพชร พลอย รีไซเคิล จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เกล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม กระดาษ , อื่นๆ หรือการโม่บดย่อยพลาสติกหนือโฟม การอัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ เป็นต้น

ที่อยู่ 75 โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ

Tagged as:กระดาษการอัดเศษโลหะคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายสแตนเลสหรือการโม่บดย่อยพลาสติกหนือโฟมอลูมิเนียมอัดเศษกระดาษอื่นๆเกล็กเป็นต้นได้แก่โพนทองเสนางคนิคม

13 มงคลชัย รับจ้างม้วน ตัด พับเหล็ก , สแตนเลส

ที่อยู่ 102 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

Tagged as:พับเหล็กรับจ้างม้วนสแตนเลสโนนสูงเมืองอุดรธานี

14 บริษัท พี แอนด์ เอ็น อินเตอร์โฮม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น

ที่อยู่ 6/4 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี

Tagged as:กระดาษคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทองเหลืองทองแดงที่ไม่เป็นอันตรายพลาสติกสแตนเลสเช่นเป็นต้นเหล็กท้ายเกาะสามโคก

15 บริษัท อี พี เอส พลาสติกไทย จำกัด คัด แยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย เช่นพลาสติก กระดาษ ทองแดง สแตนเลส โฟม เหล็ก หรือโลหะต่างๆ หรือการอัดกระดาษ โม่ บดย่อยพลาสติกหรือโฟม

ที่อยู่ 73/4 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี

Tagged as:กระดาษทองแดงที่ไม่เป็นอันตรายบดย่อยพลาสติกหรือโฟมสแตนเลสหรือการอัดกระดาษหรือโลหะต่างๆเช่นพลาสติกเหล็กแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายเกาะสามโคก

16 นางเนตรหทัย สุขศึกพ่าย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย เช่นเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง พลาสติก กระดาษ สแตนเลส เป็นต้น หรือการโม่ บด ย่อยพลาสติก หรืออัดกระดาษ

ที่อยู่ 23/5 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี

Tagged as:กระดาษคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทองเหลืองทองแดงที่ไม่เป็นอันตรายพลาสติกย่อยพลาสติกสแตนเลสหรือการโม่หรืออัดกระดาษเช่นเหล็กเป็นต้นบึงทองหลางลำลูกกา

17 บริษัท เจ เอ็ม เอนเนอร์ยี เซฟเวอร์ จำกัด ตัด ม้วน ขึ้นรูปแผ่น อลูมิเนียม/สแตนเลส/สังกะสีสำหรับหุ้มท่อ

ที่อยู่ 9/1 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี

Tagged as:ขึ้นรูปแผ่นม้วนสังกะสีสำหรับหุ้มท่อสแตนเลสอลูมิเนียมบึงคำพร้อยลำลูกกา

18 บริษัท ไดเอ็สเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด งานกลึง กัด ไส สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง

ที่อยู่ 72/28 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี

Tagged as:งานกลึงทองเหลืองทองแดงสแตนเลสอลูมิเนียมบ้านใหม่ปากเกร็ด

19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.บี.เมทัล เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตเครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ สแตนเลส , เหล็ก

ที่อยู่ 29/65 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี

Tagged as:ถังเก็บน้ำผลิตเครื่องกรองน้ำสแตนเลสเหล็กลำโพบางบัวทอง

20 บริษัท นิว ท็อป เวิลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับจ้างตัด พับ ม้วน เชื่อม เจาะโลหะ เช่น สแตนเลส เพื่อทำถังบรรจุน้ำ

ที่อยู่ 605/16-17 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:ม้วนรับจ้างตัดสแตนเลสเจาะโลหะเชื่อมเช่นเพื่อทำถังบรรจุน้ำบางเสาธงบางเสาธง