ค้นหา โรงงาน ลูกชิ้นปลา ค้นพบ 18 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ลูกชิ้นปลา 18 โรงงาน

1 ลูกชิ้น นฤมลสมบูรณ์ ทำลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่ , ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 1/5 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

Tagged as:ทำลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไก่คลองหนึ่งคลองหลวง

2 บริษัท วีรวัฒน์ อาหารทะเล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผลิตอาหารแปรรูปจากพืช ผัก เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นเห็ดหอม ลูกชิ้นสาหร่าย ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู , อื่นๆ

ที่อยู่ 105 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตอาหารแปรรูปจากพืชลูกชิ้นปลาลูกชิ้นสาหร่ายลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเห็ดหอมสัตว์น้ำอื่นๆเช่นเนื้อสัตว์ในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

3 นายสมบูรณ์� เลิศธนพันธุ์ ทำซาละเปา ลูกชิ้นปลา เกี๊ยวปลา เกี๊ยวไก่

ที่อยู่ 1895 - 1897 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำซาละเปาลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาเกี๊ยวไก่บางกะปิห้วยขวาง

4 บริษัท ไทย กรานเดซ่า จำกัด ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 64/2 ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นทุ่งครุทุ่งครุ

5 บริษัท เค ซี เอฟ โพรเซสซิ่ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 169 บางเลน บางเลน นครปฐม

Tagged as:ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาลูกชิ้นปลาเช่นไส้กรอกปลาบางเลนบางเลน

6 น้องเฟิรน ผลิตอาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 21/11 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตอาหารจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นท่าจีนเมืองสมุทรสาคร

7 นายสมโภชน์ ธนานุภัทร ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 96 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นท่าจีนเมืองสมุทรสาคร

8 น้องเฟิร์น ผลิตอาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 21/11 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตอาหารจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นท่าจีนเมืองสมุทรสาคร

9 นายธนันทร์เอก ชยพล ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 9/10 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นนาดีเมืองสมุทรสาคร

10 บริษัท สยาม พรีเมี่ยม ฟู้ดส์ จำกัด การทำอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา ฯลฯ

ที่อยู่ 165/7 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:การทำอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นท่าทรายเมืองสมุทรสาคร

11 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด ผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา

ที่อยู่ 71/11 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตอาหารสำเร็จรูปลูกชิ้นปลาเช่นไส้กรอกปลาท่าทรายเมืองสมุทรสาคร

12 บริษัท เอ็มซี ฟาร์ม จำกัด ผลิตลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 72/61 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาคอกกระบือเมืองสมุทรสาคร

13 บริษัท สยาม ไดชิ จำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา ฯลฯ

ที่อยู่ 63/2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นบางกระเจ้าเมืองสมุทรสาคร

14 ลูกชิ้นปลาตาหวาน ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 4/69 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาเช่นบางหญ้าแพรกเมืองสมุทรสาคร

15 นายตงฮวด แซ่ตั้ง ทำเส้นหมี่ , ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

Tagged as:ทำเส้นหมี่ลูกชิ้นปลาในเมืองเมืองนครศรีธรรมราช

16 นางห้วน สินทรัพย์ ทำทอดมันปลา , ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 4/2 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร

Tagged as:ทำทอดมันปลาลูกชิ้นปลาท่ายางเมืองชุมพร

17 บริษัท ดิสโก้บอลล์ จำกัด ทำลูกชิ้นเนื้อ , ลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

Tagged as:ทำลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาหาดใหญ่หาดใหญ่

18 บริษัท ดิสโก้บอลล์ จำกัด ผลิต , จำหน่ายอาหารแปรรูป ลูกชิ้นปลา หมู ไก่

ที่อยู่ คลองแห หาดใหญ่ สงขลา

Tagged as:จำหน่ายอาหารแปรรูปผลิตลูกชิ้นปลาคลองแหหาดใหญ่