ค้นหา โรงงาน รับจ้างผสมสีทำเม็ดพลาสติก ค้นพบ 1 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน รับจ้างผสมสีทำเม็ดพลาสติก 1 โรงงาน

1 บริษัท โนวาพิกเม้นท์ซัพพลาย จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก, รับจ้างผสมสีทำเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 222 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกรับจ้างผสมสีทำเม็ดพลาสติกบางเสาธงบางเสาธง