ค้นหา โรงงาน ย้อมผ้า ค้นพบ 61 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ย้อมผ้า 61 โรงงาน

1 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด ย้อมผ้า เส้นด้าย, หนังเทียม ได้ 150000 หลาต่อปี

ที่อยู่ 626/1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ย้อมผ้าหนังเทียมหลาต่อปีเส้นด้ายหนองขามศรีราชา

2 บริษัท เอส วี เท็กซ์ จำกัด ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า , ตกแต่งสำเร็จ

ที่อยู่ 95/5 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Tagged as:ตกแต่งสำเร็จพิมพ์ผ้าย้อมผ้ากรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิ

3 บริษัท ภัคประวีร์ ภูวการทอ จำกัด ทอผ้า ย้อมผ้า , เส้นด้าน(จำนวนเครื่องทอผ้า 100 เครื่อง)

ที่อยู่ 89 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนเครื่องทอผ้าทอผ้าย้อมผ้าเครื่องเส้นด้านในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

4 นายณรงค์ อนะธรรมสมับัติ ยืดผ้า รีดผ้า ฟอกย้อม�, ย้อมผ้า

ที่อยู่ 276 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ฟอกย้อม�ยืดผ้าย้อมผ้ารีดผ้าในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

5 บริษัท ศิลปเสนีพาณิชย์ จำกัด ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 15 เครื่อง) , ย้อมผ้า

ที่อยู่ 190 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนเครื่องถักถักผ้ายืดย้อมผ้าเครื่องปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

6 บริษัท บ้วนซุ่นเฮงการทอ (1981) จำกัด เกี่ยวกับสิ่งทอ (ย้อมผ้า) ได้เดือนละ 6000 กิโลกรัม , ถักผ้า (ถักผ้ายืด) จำนวนเครื่องถัก 128 เครื่อง

ที่อยู่ 221 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:กิโลกรัมจำนวนเครื่องถักถักผ้าถักผ้ายืดย้อมผ้าเกี่ยวกับสิ่งทอเครื่องได้เดือนละปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

7 บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ย้อมด้าย ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า ปั่นด้าย ตัดเย็บผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อน, ถุงมือจากผ้า

ที่อยู่ 222/1 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ตัดเย็บผ้าขนหนูถุงมือจากผ้าปั่นด้ายผ้ากันเปื้อนพิมพ์ผ้าย้อมด้ายย้อมผ้าในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

8 บริษัท ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด ย้อมผ้า, ย้อมด้าย

ที่อยู่ 309 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมด้ายย้อมผ้าในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

9 บริษัท โรงงานศรีสยามฟอกย้อม จำกัด ฟอก, ย้อมผ้า

ที่อยู่ 201 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าแหลมฟ้าผ่าพระสมุทรเจดีย์

10 บริษัท โรงงานฟอกและย้อมผ้านำบุญ จำกัด ฟอก, ย้อมผ้า

ที่อยู่ 101 สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าสำโรงกลางพระประแดง

11 บริษัท สหมิตรฟอกย้อม จำกัด ฟอก ย้อมผ้า

ที่อยู่ 163 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

12 - พิมพ์ผ้า, ย้อมผ้า

ที่อยู่ 91 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:พิมพ์ผ้าย้อมผ้าปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

13 เจริญการรีด รีด , ย้อมผ้า

ที่อยู่ 38 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าบางครุพระประแดง

14 บริษัท ยงศิริ จำกัด ย้อมผ้า

ที่อยู่ 52 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าบางครุพระประแดง

15 บริษัท เบญจกิจการย้อม จำกัด ฟอก ย้อมผ้า, ด้าย

ที่อยู่ 108 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ด้ายย้อมผ้าบางครุพระประแดง

16 โรงงานทอผ้าแสงไทย ย้อมผ้า ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอผ้า 280 เครื่อง

ที่อยู่ 172/1 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนเครื่องทอผ้าทอผ้าทุกชนิดย้อมผ้าเครื่องบางครุพระประแดง

17 บริษัท สินมั่นคงการทอ จำกัด ย้อมผ้า, เส้นด้าย

ที่อยู่ 123/1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าเส้นด้ายบางจากพระประแดง

18 โรงงานย้อมผ้าไทยฟ้า ย้อมผ้า ได้ปีละ 936,000 หลา

ที่อยู่ 39 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าได้ปีละบางจากพระประแดง

19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราอุตสาหกรรมสิ่งทอ พิมพ์, ย้อมผ้า

ที่อยู่ 59/4 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:พิมพ์ย้อมผ้าบางจากพระประแดง

20 เม่งคิมกี่ฟอกย้อม 1987 ย้อมผ้า

ที่อยู่ 271 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ย้อมผ้าบางพึ่งพระประแดง