ค้นหา โรงงาน ผลิตแม่พิมพ์ ค้นพบ 89 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตแม่พิมพ์ 89 โรงงาน

1 บริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป , ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูปสำหรับรถยนต์, สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตแม่พิมพ์

ที่อยู่ 700/306 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูปสำหรับรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรี

2 บริษัท ถ่ง อี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ (MOULD&DIE), การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

ที่อยู่ 770/7 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเองผลิตแม่พิมพ์คลองกิ่วบ้านบึง

3 บริษัท เหลียนเยเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์,งานปั๊มทุกชนิด

ที่อยู่ 216 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:งานปั๊มทุกชนิดผลิตแม่พิมพ์หนองบอนแดงบ้านบึง

4 บริษัท แอล.เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์,งานกลึงทุกชนิด

ที่อยู่ 204 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:งานกลึงทุกชนิดผลิตแม่พิมพ์หนองบอนแดงบ้านบึง

5 บริษัท พีพี เอ.เจ.(1999) จำกัด ผลิตแม่พิมพ์, ปั๊มชิ้นงานโลหะสำหรับรถยนต์

ที่อยู่ 95/5 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

Tagged as:ปั๊มชิ้นงานโลหะสำหรับรถยนต์ผลิตแม่พิมพ์หนองปลาไหลบางละมุง

6 บริษัท นิชิอิ ไฟน์ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับ อะไหล่ อุปกรณ์ของยานพาหนะทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร ผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่, อุปกรณ์แม่พิมพ์เครื่องจักร เครื่องมือ , เครื่องกล

ที่อยู่ 700/647 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าผลิตแม่พิมพ์รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่อะไหล่อุปกรณ์ของยานพาหนะทุกประเภทอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์แม่พิมพ์เครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าพานทองพานทอง

7 บริษัท เอเวนส์ เพียว (ไทย)จำกัด ผลิตแม่พิมพ์,ชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์, ยานยนต์,ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์นยนต์ , บรรจุ๓ณฑ์ , ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์

ที่อยู่ 65/3 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์นยนต์ชิ้นส่วนโลหะบรรจุภัณฑ์บรรจุ๓ณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคผลิตแม่พิมพ์ยานยนต์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์เช่นมาบโป่งพานทอง

8 บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์ตัดยึด ชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูง

ที่อยู่ 27/157 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงผลิตแม่พิมพ์อุปกรณ์ตัดยึดหนองตำลึงพานทอง

9 บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ผลิตแม่พิมพ์ (MOLD & DIE) ซ่อมแซมแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ที่อยู่ 700/805 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ซ่อมแซมแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ผลิตแม่พิมพ์พานทองพานทอง

10 บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ชิ้นส่วนโลหะ , อัดขึ้นรูป ผลิตแม่พิมพ์ (DIE MAKING)

ที่อยู่ 700/153 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนโลหะผลิตแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปบ้านเก่าพานทอง

11 บริษัท ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ อะไหล่ , ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์

ที่อยู่ 700/622 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ผลิตแม่พิมพ์อะไหล่บ้านเก่าพานทอง

12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค ผลิตแม่พิมพ์

ที่อยู่ 216/12 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตแม่พิมพ์สุรศักดิ์ศรีราชา

13 บริษัท ฮาน ยาง เอ็มเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ เช่น เครื่องซักผ้า , ไมโครเวฟ, ผลิตแม่พิมพ์

ที่อยู่ 163/7 บึง ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตแม่พิมพ์อิเลคทรอนิกส์เครื่องซักผ้าเช่นไมโครเวฟบึงศรีราชา

14 บริษัท ซอง มิน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตแม่พิมพ์ , ซ่อมแซมแม่พิมพ์

ที่อยู่ 27/53 บึง ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ซ่อมแซมแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตแม่พิมพ์บึงศรีราชา

15 บริษัท เอ๊กซ์เซล เมทัล ฟอจจิ้ง จำกัด ผลิตแม่พิมพ์

ที่อยู่ 789/62 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตแม่พิมพ์หนองขามศรีราชา

16 บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด ผลิตแม่พิมพ์

ที่อยู่ 150/24 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตแม่พิมพ์หนองขามศรีราชา

17 บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ

ที่อยู่ 600/26-27 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตแม่พิมพ์อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์หนองขามศรีราชา

18 บริษัท คอนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแม่พิมพ์, อุปกรณ์เครื่องจักร

ที่อยู่ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตแม่พิมพ์อุปกรณ์เครื่องจักรเขาคันทรงศรีราชา

19 บริษัท โอตะชัย อินดัสทรี จำกัด ผลิตแม่พิมพ์, ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง, อุปกรณ์จับยึด ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า, อื่นๆ

ที่อยู่ 789 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าผลิตแม่พิมพ์อื่นๆอุปกรณ์จับยึดหนองขามศรีราชา

20 บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Track Rubber Pad Soid Tire) ผลิตเครื่องจักร, ชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง, การเกษตร, ผลิตแม่พิมพ์ (Molds)

ที่อยู่ 64/169 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

Tagged as:การเกษตรชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างผลิตผลิตภัณฑ์ยางผลิตเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์ปลวกแดงปลวกแดง