ค้นหา โรงงาน ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ค้นพบ 48 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 48 โรงงาน

1 บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง , แป้งมันดัดแปร

ที่อยู่ นส.3ก.เลขที่ 2017,2018,2859 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังแป้งมันดัดแปรศิลาทิพย์ชัยบาดาล

2 บริษัท ชลเจริญ จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง รวมกำลังผลิตเป็น 240 ตันแป้ง/วัน , ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.8 เมกกะวัตต์

ที่อยู่ 204 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:ตันแป้งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดผลิตแป้งมันสำปะหลังรวมกำลังผลิตเป็นเมกกะวัตต์หนองชากบ้านบึง

3 บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ 99/6 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังทรายขาวสอยดาว

4 บริษัท เค.เอส. จันทบุรี จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังทับช้างสอยดาว

5 บริษัท สอยดาว สทาร์ช 2005 จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ 111 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังทับช้างสอยดาว

6 บริษัท ไทยสแตนดาร์ด สต๊าร์ช จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (กำลังการผลิต 300 ตันแป้งต่อวัน)

ที่อยู่ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี

Tagged as:กำลังการผลิตตันแป้งต่อวันผลิตแป้งมันสำปะหลังทุ่งขนานสอยดาว

7 บริษัท สหสินวัฒนา แป้งแปรรูป จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 682 ตันแป้ง/วัน

ที่อยู่ 129 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

Tagged as:กำลังการผลิตตันแป้งผลิตแป้งมันสำปะหลังทับไทรโป่งน้ำร้อน

8 บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด(มหาชน) ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ 76 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังท่าข้ามบางปะกง

9 เอสซี สตาร์ช ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 300 ตัน/วัน

ที่อยู่ 66/6 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังเขาหินซ้อนพนมสารคาม

10 บริษัท ปราจีนบุรี สตาร์ช จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง , มันเส้นสะอาดที่ทำจากมันสำปะหลัง

ที่อยู่ 193 ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังมันเส้นสะอาดที่ทำจากมันสำปะหลังทุ่งโพธิ์นาดี

11 บริษัท สระแก้วเจริญ จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ 40 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังบ้านแก้งเมืองสระแก้ว

12 บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 190 ตันแป้ง/วัน (ขยายโดยการเปลี่ยนหม้อต้มน้ำมันร้อนเป็นแบบใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ที่อยู่ 61 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tagged as:กำลังการผลิตขยายโดยการเปลี่ยนหม้อต้มน้ำมันร้อนเป็นแบบใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงตันแป้งผลิตแป้งมันสำปะหลังหนองจะบกเมืองนครราชสีมา

13 บริษัท วี พี สตาร์ช (2000) จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังเสิงสางเสิงสาง

14 บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง, แป้งมันสำปะหลังแปรรูป

ที่อยู่ 99 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังแปรรูปอรพิมพ์ครบุรี

15 บริษัท เอ็น. อี. อินดัสทรี จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา

Tagged as:ผลิตแป้งมันสำปะหลังห้วยบงด่านขุนทด

16 บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ขนาด 250 ตัน/วัน

ที่อยู่ หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา

Tagged as:ขนาดผลิตแป้งมันสำปะหลังหินดาดด่านขุนทด

17 บริษัท เพชรธารา จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 300 ตันแป้ง/วัน

ที่อยู่ 299 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา

Tagged as:กำลังการผลิตตันแป้งผลิตแป้งมันสำปะหลังโนนยอชุมพวง

18 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (ขนาด 250 ตัน/วัน)

ที่อยู่ โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

Tagged as:ขนาดผลิตแป้งมันสำปะหลังโป่งแดงขามทะเลสอ

19 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง กลูโคส แป้งโมดิไฟด์ มอลโตเด็กตริน เด็กโตรส สีคาราเมล

ที่อยู่ 43/1 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

Tagged as:กลูโคสผลิตแป้งมันสำปะหลังมอลโตเด็กตรินสีคาราเมลเด็กโตรสแป้งโมดิไฟด์สีคิ้วสีคิ้ว

20 บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ผลิตแป้งมันสำปะหลัง, แป้งหยาบ ทำแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

ที่อยู่ 144 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา

Tagged as:ทำแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผลิตแป้งมันสำปะหลังแป้งหยาบมิตรภาพสีคิ้ว