ค้นหา โรงงาน ผลิตเหล็กรูปพรรณ ค้นพบ 36 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตเหล็กรูปพรรณ 36 โรงงาน

1 บริษัท บี เอ็น เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด เหล็กแท่ง (Billet) เหล็กเส้นเสริมคอนกรึต, ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ 332 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเสริมคอนกรึตเหล็กแท่งบ่อวินศรีราชา

2 บริษัท เมาน์เทน ซี สตีล (ประเทสไทย) จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ

ที่อยู่ 62/1 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯบ้านฉางบ้านฉาง

3 ประตูชัย ผลิตประตูม้วนและโครงหลังคา ผลิตประตูม้วน , โครงหลังคา , ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี

Tagged as:ผลิตประตูม้วนผลิตเหล็กรูปพรรณโครงหลังคานาข่าเมืองอุดรธานี

4 บริษัท ไววิงวิสาหกิจ จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 1,780 ตัน

ที่อยู่ 218 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนผลิตเหล็กรูปพรรณสายการผลิตได้ปีละในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

5 บริษัท สหวิริยาสตีลโพรดัคส์ จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย , ผลิตเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 สายการผลิต

ที่อยู่ 300 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมสายการผลิตเหล็กข้ออ้อยในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

6 บริษัท เหวยฟะสตีลเวอร์ค จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ , ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 3,500 ตัน

ที่อยู่ 178 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนชนิดเหล็กเส้นกลมผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสายการผลิตเหล็กข้ออ้อยได้ปีละปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

7 บริษัท เรืองโรจน์สตีล จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กฉาก เหล็กตัวยู เหล็กแบน ฯลฯ จำนวนสายการผลิต

ที่อยู่ 172 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนสายการผลิตผลิตเหล็กรูปพรรณเช่นเหล็กฉากเหล็กตัวยูเหล็กแบนสำโรงใต้พระประแดง

8 บริษัท สยามลวดเหล็ก จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กแบน เหล็กฉาก

ที่อยู่ 198/6 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณเช่นเหล็กฉากเหล็กแบนบางจากพระประแดง

9 บริษัท กาญจนอินดัสตรี (1993) จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 10,800 ตัน , ผลิตเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 10,800 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)

ที่อยู่ 8/15 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:จำนวนผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยสายการผลิตได้ปีละบางปลาบางพลี

10 บริษัท เอส.อาร์.ไอ.อินดัสทรี้ จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย , ผลิตเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 4700 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)

ที่อยู่ 67/44 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:จำนวนผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยสายการผลิตได้ปีละแสมดำบางขุนเทียน

11 บริษัท ศรีและบุตร จำกัด (โรงงาน 2) ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย , ผลิตเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 4,700 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)

ที่อยู่ 56/32 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:จำนวนผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมสายการผลิตเหล็กข้ออ้อยได้ปีละแสมดำบางขุนเทียน

12 บริษัท เอส.อาร์.ไอ.อินดัสทรี้ จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กแบน, เหล็กฉาก

ที่อยู่ 56/32 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณเช่นเหล็กฉากเหล็กแบนแสมดำบางขุนเทียน

13 บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ 39/2 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณกระทุ่มล้มสามพราน

14 บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ 29/9 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณคอกกระบือเมืองสมุทรสาคร

15 บริษัท พี.ที.เค. เมททัล จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ 4/5 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณคอกกระบือเมืองสมุทรสาคร

16 บริษัท ไทยลอนดอน สตีล จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณบ้านเกาะเมืองสมุทรสาคร

17 บริษัท แมคไทย สตีล จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย , ผลิตเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 10800 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)

ที่อยู่ 127/1 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:(จำนวนผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยสายการผลิต)ได้ปีละพันท้ายนรสิงห์เมืองสมุทรสาคร

18 บริษัท สยามโปรเกรส จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย , ผลิตเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 1,240 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)

ที่อยู่ 76 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:(จำนวนชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสายการผลิต)ได้ปีละบางกระเจ้าเมืองสมุทรสาคร

19 บริษัท โลหะไพศาลเทรดดิ้ง จำกัด ผลิตเหล็กรูปพรรณ , เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยจากเหล็กแท่ง (Billet)

ที่อยู่ 73 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยจากเหล็กแท่งผลิตเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบางกระเจ้าเมืองสมุทรสาคร

20 นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย , ผลิตเหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่ สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตเหล็กรูปพรรณผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อยสวนหลวงกระทุ่มแบน