ค้นหา โรงงาน ผลิตเม็ดพลาสติก ค้นพบ 87 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตเม็ดพลาสติก 87 โรงงาน

1 บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก (POLYPROPYLENE COMPOUND, OTHER PLASTICS)

ที่อยู่ 700/386 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรี

2 บริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก (PVC COMPOUND)

ที่อยู่ 700/386 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรี

3 บริษัท ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 58 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกหนองไม้แดงเมืองชลบุรี

5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรุ่งเรือง รีไซเคิล คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วฯลฯ ผลิตเม็ดพลาสติก , บดเศษพลาสติก

ที่อยู่ โฉนดเลขที่ 20297 พานทอง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วฯลฯบดเศษพลาสติกผลิตเม็ดพลาสติกพานทองพานทอง

6 บริษัท กิตติทวีกิจ รุ่งเรือง พลาส จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก , บดเศษพลาสติก

ที่อยู่ โฉนดที่ดินเลขที่ 73785 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี

Tagged as:บดเศษพลาสติกผลิตเม็ดพลาสติกหัวถนนพนัสนิคม

7 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด ผ้าพื้นรองเท้า ผ้าที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคาร,อุตสาหกรรมรถยนต์,วงการแพทย์ , อุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตเม็ดพลาสติก 1. ผลิตผ้าสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า ผ้าบุพื้นรองเท้า, ผ้าซับในรองเท้า, ผ้าใช้สำหรับด้านนอกรองเท้า, กระดาษอินส์สโตนใช้สำหรับบุรองเท้า 2. ผลิตผ้าสำหรับตก

ที่อยู่ 208 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:กระดาษอินส์สโตนใช้สำหรับบุรองเท้าผลิตผ้าสำหรับตกผลิตผ้าสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าผลิตเม็ดพลาสติกผ้าซับในรองเท้าผ้าที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคารผ้าบุพื้นรองเท้าผ้าพื้นรองเท้าผ้าใช้สำหรับด้านนอกรองเท้าวงการแพทย์อุตสาหกรรมทั่วไปอุตสาหกรรมรถยนต์ทุ่งสุขลาศรีราชา

8 บริษัท จีน่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 789/48 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกหนองขามศรีราชา

9 บริษัท ไทยนิฮอน ซีลส์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก, ซีลส์ (โอริง) ที่ทำจากยาง

ที่อยู่ 227/7 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ซีลส์ที่ทำจากยางผลิตเม็ดพลาสติกโอริงหนองขามศรีราชา

10 บริษัท ไจก้า เวส แมนเนจเม้นท์ จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ, บดย่อยพลาสติก , ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 98 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบดย่อยพลาสติกผลิตเม็ดพลาสติกอัดเศษกระดาษเศษโลหะบ่อวินศรีราชา

11 บริษัท เค เอ รียูส แอนด์รีไซคลิง จำกัด บดย่อย, ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 174/18 เพ เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:บดย่อยผลิตเม็ดพลาสติกเพเมืองระยอง

12 บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก PMMA

ที่อยู่ 299 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกเชิงเนินเมืองระยอง

13 บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ผลิตเม็ดพลาสติก ไนล่อน คอมพาวนด์

ที่อยู่ 140/8 ตะพง เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:คอมพาวนด์ผลิตเม็ดพลาสติกไนล่อนตะพงเมืองระยอง

14 บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก Polymethyl Methacrylate Resin (PMMA)

ที่อยู่ 299 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:MethacrylatePolymethylผลิตเม็ดพลาสติกเชิงเนินเมืองระยอง

15 บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก Expandable Polystyrene (EPS)

ที่อยู่ 299 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:ExpandablePolystyreneผลิตเม็ดพลาสติกเชิงเนินเมืองระยอง

16 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชชน) (CD1) ผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic

ที่อยู่ 299 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:Compoundingผลิตเม็ดพลาสติกเชิงเนินเมืองระยอง

17 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก LDPE

ที่อยู่ 299 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกเชิงเนินเมืองระยอง

18 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 77/1 ห้วยโป่ง-หนองบอน ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกห้วยโป่งเมืองระยอง

19 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน(1993) จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก LDPE

ที่อยู่ 10 นิคมฯมาบตาพุด ไอ-หนึ่ง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกมาบตาพุดเมืองระยอง

20 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก POLYPROPYLENE

ที่อยู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไอ1 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:ผลิตเม็ดพลาสติกมาบตาพุดเมืองระยอง