ค้นหา โรงงาน ผลิตลูกชิ้นปลา ค้นพบ 5 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตลูกชิ้นปลา 5 โรงงาน

1 บริษัท ซินต้า จำกัด ผลิตลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นกุ้งสำเร็จรุป

ที่อยู่ 97 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งสำเร็จรุปบางจากพระประแดง

2 บริษัท ซินต้า จำกัด ผลิตลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 97 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นปลาบางจากพระประแดง

3 โรงงานลูกชิ้น 5 ส ผลิตลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 93/4 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นปลาท่าจีนเมืองสมุทรสาคร

4 เจียงลูกชิ้นปลา ผลิตลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 232/14 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นปลาอ้อมน้อยกระทุ่มแบน

5 บริษัท บุญพงษ์ ซีฟูดส์ จำกัด ผลิตลูกชิ้นปลา

ที่อยู่ 198/68 แหลมใหญ่ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นปลาแม่กลองเมืองสมุทรสงคราม