ค้นหา โรงงาน ผลิตผลไม้กระป๋อง ค้นพบ 7 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตผลไม้กระป๋อง 7 โรงงาน

1 บริษัท อิมพีเรียล ฟู้ด อินดัสเทรียล จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง เช่น สับปะรด ฯลฯ

ที่อยู่ 22/1 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tagged as:ผลิตผลไม้กระป๋องสับปะรดเช่นหนองรีเมืองชลบุรี

2 บริษัท พี.วี.ที.ฟู้ดส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง

ที่อยู่ 123/2 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี

Tagged as:ผลิตผลไม้กระป๋องนาเริกพนัสนิคม

3 บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น ผลไม้อบแห้ง (แปรรูปผลไม้)

ที่อยู่ 79/1 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี

Tagged as:น้ำสับปะรดเข้มข้นผลิตผลไม้กระป๋องผลไม้อบแห้งสับปะรดกระป๋องแปรรูปผลไม้เกษตรสุวรรณบ่อทอง

4 บริษัท โรงงานเครื่องกระป๋องฮั่วเซ้ง จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง

ที่อยู่ 38/54 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตผลไม้กระป๋องจอมทองจอมทอง

5 บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง สับปะรด , ผลไม้กวน น้ำสับปะรดเข้มข้น ผลิตว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง

ที่อยู่ 220 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Tagged as:น้ำผลไม้บรรจุกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้นผลิตผลไม้กระป๋องผลิตว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋องผลไม้กวนสับปะรดศาลาลัยสามร้อยยอด

6 บริษัท ที เอส ที เพอร์เฟค ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตผลไม้กวน , อบแห้ง

ที่อยู่ 345 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Tagged as:ผลิตผลไม้กระป๋องผลิตผลไม้กวนอบแห้งศิลาลอยสามร้อยยอด

7 บริษัท ที เอ็ม เอ แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตผลไม้กระป๋อง , ผักกระป๋อง

ที่อยู่ น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 90110 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา

Tagged as:ผลิตผลไม้กระป๋องผักกระป๋องน้ำน้อยหาดใหญ่