ค้นหา โรงงาน ผลิตปลาหมึกแห้งย่างสุก ค้นพบ 1 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตปลาหมึกแห้งย่างสุก 1 โรงงาน

1 บริษัท เอเชีย ฟายเนสท์ จำกัด ผลิตปลาหมึกแห้งย่างสุก ขนมไส้ชีส เช่น ปลาเส้นไส้ชีส

ที่อยู่ 496/9 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Tagged as:ขนมไส้ชีสปลาเส้นไส้ชีสผลิตปลาหมึกแห้งย่างสุกเช่นปากน้ำปราณปราณบุรี