ค้นหา โรงงาน ผลิตถุงพลาสติก ค้นพบ 191 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตถุงพลาสติก 191 โรงงาน

61 บริษัท ซูเปอร์ พลาสท์ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก บดพลาสติก

ที่อยู่ 79/180 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ทำเม็ดพลาสติกบดพลาสติกผลิตถุงพลาสติกบางพลีใหญ่บางพลี

62 บริษัท มีนบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 27 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกมีนบุรีมีนบุรี

63 บริษัท เอ อินเตอร์พลาส จำกัด ผลิตถุงพลาสติก , อุปกรณ์เครื่องใช้จากพลาสติก เช่น หลอดพลาสติก

ที่อยู่ 97/10 นอกเขต สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกหลอดพลาสติกอุปกรณ์เครื่องใช้จากพลาสติกเช่นช่องนนทรียานนาวา

64 บริษัท เอื้อไทยกิจ โพลีแบ็ก จำกัด ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก

ที่อยู่ 265/67-69, 356, 393 ทวีวัฒนา สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกพิมพ์ถุงพลาสติกช่องนนทรียานนาวา

65 บริษัท พ.ธ.ส.รัตนะ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 365/83 เพชรเกษม 17 เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกวัดท่าพระบางกอกใหญ่

66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตสหไทยพลาสต์ ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 17/33,34,35,36,37 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

67 บริษัท เจริญศิลป์พลาสติกพริ้นติ้ง จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 16/58 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

68 บริษัท โปรแพค อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 16/72 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

69 บริษัท สหศิลป์แพคเกจจิ้ง จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 16/89 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

70 บริษัท เจริญศิลป์พลาสติกพริ้นติ้ง จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 16/90 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

71 บริษัท สมาร์ท แบ็ก จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 80/32 พระรามที่ 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

72 บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด ผลิตถุงพลาสติก, พิมพ์สีลงบนถุงพลาสติก

ที่อยู่ 38/58 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกพิมพ์สีลงบนถุงพลาสติกท่าข้ามบางขุนเทียน

73 บริษัท มิตรพล พลาสติก จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 29/263 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

74 บริษัท โพลีเวิลด์ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 108/41 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

75 บริษัท สยามบิ๊กแพค พลาสติก จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 130 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

76 บริษัท ซิปเปอร์ แบ็ก จำกัด ผลิตถุงพลาสติก, เม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 19/6 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกเม็ดพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

77 บริษัท ไฮแพค จำกัด ผลิตถุงพลาสติก, หลอดพลาสติก

ที่อยู่ 99/8 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกหลอดพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

78 เอกชัยค้าถัง ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 59/41 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

79 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชัยบรรจุภัณฑ์ ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 4/567-568 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน

80 บริษัท ไทยกริ๊พเทค จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 40 บางขุนเทียน 16 บางขุนเทียน แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกแสมดำบางขุนเทียน