ค้นหา โรงงาน ผลิตชุดชั้นในสตรี ค้นพบ 9 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตชุดชั้นในสตรี 9 โรงงาน

1 บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี, เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

ที่อยู่ 121 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Tagged as:ผลิตชุดชั้นในสตรีเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีนนทรีกบินทร์บุรี

2 บริษัท พี.เอช.การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี, เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่ 217/1-7 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Tagged as:ผลิตชุดชั้นในสตรีเสื้อผ้าสำเร็จรูปนนทรีกบินทร์บุรี

3 บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี, เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

ที่อยู่ 123 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Tagged as:ผลิตชุดชั้นในสตรีเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีนนทรีกบินทร์บุรี

5 บริษัท ทูเอส จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี

ที่อยู่ 2098/128-129 หมู่บ้านปรีชา รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตชุดชั้นในสตรีหัวหมากบางกะปิ

6 นางกานดา ธนปรีดาวัฒน์ ผลิตชุดชั้นในสตรี (จำนวนจักรเย็บผ้า 54 เครื่อง)

ที่อยู่ 3531/134,135,136,146 มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:จำนวนจักรเย็บผ้าผลิตชุดชั้นในสตรีเครื่องบางโคล่บางคอแหลม

7 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผลิตชุดชั้นในสตรี, เสื้อผ้าสำเร็จรูป�

ที่อยู่ 3905/22 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตชุดชั้นในสตรีเสื้อผ้าสำเร็จรูป�บางโคล่บางคอแหลม

8 บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผลิตชุดชั้นในสตรี , บุรุษ, ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น , การตัดเย็บหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำขึ้นจากผ้าหรือสิ่งทอ

ที่อยู่ 28 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม

Tagged as:การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่มการตัดเย็บหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำขึ้นจากผ้าหรือสิ่งทอตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ,ผลิตชุดชั้นในสตรีเช่นเป็นต้นอ้อมใหญ่สามพราน

9 บริษัท เอส บี ที การ์เม้นท์ จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี , บุรุษ

ที่อยู่ 28/1 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม

Tagged as:บุรุษผลิตชุดชั้นในสตรีอ้อมใหญ่สามพราน