ค้นหา โรงงาน ผลิตกระดาษลูกฟูก ค้นพบ 20 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ผลิตกระดาษลูกฟูก 20 โรงงาน

1 บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตกระดาษลูกฟูก, ภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด�ได้ปีละ�14,400ตัน�, �33,600 ตัน

ที่อยู่ 252 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Tagged as:400ตัน�ผลิตกระดาษลูกฟูกภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด�ได้ปีละ�14หัวหว้าศรีมหาโพธิ

2 บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 8/4 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกขยายบางปะหัน

3 บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษ, ถุงกระดาษ

ที่อยู่ 183 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:กล่องกระดาษถุงกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกสำโรงใต้พระประแดง

4 บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เปเปอร์บ็อกซ์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , ภาชนะบรรจุจากกระดาษ

ที่อยู่ โฉนดที่ดิน 6711 วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกภาชนะบรรจุจากกระดาษราชาเทวะบางพลี

5 บริษัท สหผลเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก, กล่องกระดาษ

ที่อยู่ 78 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กล่องกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกท้ายบ้านใหม่เมืองสมุทรปราการ

6 นางสุนีย์ กมลสุธีชัย ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษ

ที่อยู่ 35/17 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กล่องกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกแสมดำบางขุนเทียน

7 นายชวลิต วรรณลภากร ทำกล่องกระดาษ , ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 79/45 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำกล่องกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกแสมดำบางขุนเทียน

8 เชษฐา เอ็นเตอร์ไพร์ส ผลิตกระดาษลูกฟูก, กล่องกระดาษ

ที่อยู่ 9/29 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กล่องกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกหนองค้างพลูหนองแขม

9 บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 370 ประชาร่วมใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกทรายกองดินใต้คลองสามวา

10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมพีเรียลกล่องกระดาษ ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 34/2 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกบางบอนบางบอน

11 บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษ

ที่อยู่ 247 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กล่องกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการ

12 บริษัท ท่าผารุ่งเรือง จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 2 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกท่าผาบ้านโป่ง

13 บริษัท โรงงานกระดาษหน่ำเฮี้ยง จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 83/4 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกศรีษะทองนครชัยศรี

14 บริษัท เอ็บเวอร์พีค เปเปอร์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก ได้ปีละ 90 ตัน , กล่องกระดาษลูฟูก ได้ปีละ 24 ตัน

ที่อยู่ 16/2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

Tagged as:กล่องกระดาษลูฟูกผลิตกระดาษลูกฟูกได้ปีละไร่ขิงสามพราน

15 บริษัท เอ็บเวอร์พีค เปเปอร์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 31/13 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

Tagged as:กล่องกระดาษลูกฟูกผลิตกระดาษลูกฟูกไร่ขิงสามพราน

16 บริษัท โปรไฮแพค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 12/1 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม

Tagged as:กล่องกระดาษลูกฟูกผลิตกระดาษลูกฟูกบ้านใหม่สามพราน

17 บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษทุกชนิด

ที่อยู่ 88/8 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:กล่องกระดาษทุกชนิดผลิตกระดาษลูกฟูกบ้านบ่อเมืองสมุทรสาคร

18 บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 22/3 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:กล่องกระดาษลูกฟูกผลิตกระดาษลูกฟูกนาดีเมืองสมุทรสาคร

19 บริษัท รอยัล เปเปอร์ อินดัสตรีย์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก

ที่อยู่ 50/6 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ผลิตกระดาษลูกฟูกบางน้ำจืดเมืองสมุทรสาคร

20 บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผลิตกระดาษลูกฟูก , กล่องกระดาษ

ที่อยู่ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:กล่องกระดาษผลิตกระดาษลูกฟูกชัยมงคลเมืองสมุทรสาคร