ค้นหา โรงงาน ปั่นด้าย ค้นพบ 145 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ปั่นด้าย 145 โรงงาน

1 บริษัท ลัคกี้ สปินสนิ่ง จำกัด ปั่นด้าย

ที่อยู่ 88 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี

Tagged as:ปั่นด้ายบางน้ำเชี่ยวพรหมบุรี

2 บริษัท สหสันติ์การทอ จำกัด ทอผ้า เครื่องทอ 300 เครื่อง , ปั่นด้าย จำนวนแกนปั่นด้าย 30,160 แกน

ที่อยู่ 23 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายทอผ้าปั่นด้ายเครื่องเครื่องทอบ้านป่าแก่งคอย

3 บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 3,624 แกน)

ที่อยู่ 19/9 บัวลอย หนองแค สระบุรี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายบัวลอยหนองแค

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ้ายรุ่งเรือง ปั่นด้าย จำนวนแกนปั่นด้าย 10,000 แกน

ที่อยู่ 69/5-6 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายห้วยทรายหนองแค

5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ้ายรุ่งเรือง ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 6,240 แกน)

ที่อยู่ 69/5-6 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายห้วยทรายหนองแค

6 บริษัท โอฬารสิ่งทอ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 10,000 แกน)

ที่อยู่ 69/6 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายห้วยทรายหนองแค

7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยประโยชน์สิ่งทอ ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 10000 แกน) , ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 200 เครื่อง)

ที่อยู่ 116 ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี

Tagged as:จำนวนเครื่องทอจำนวนแกนปั่นด้ายทอผ้าปั่นด้ายเครื่องห้วยขมิ้นหนองแค

8 ห้างหุ้นส่วน วัชราภรณ์การฝ้าย ปั่นด้าย จำนวนการปั่นด้าย 1,600 แกน

ที่อยู่ 219 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

Tagged as:จำนวนการปั่นด้ายปั่นด้ายเจริญธรรมวิหารแดง

9 บริษัท กมลปั่นทอ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวน 3,000 แกน)

ที่อยู่ 1/1 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

Tagged as:จำนวนปั่นด้ายเจริญธรรมวิหารแดง

10 บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 31,680 แกน)

ที่อยู่ 311 บึง ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายบึงศรีราชา

11 บริษัท วินัสเธร็ด จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 24480 แกน)

ที่อยู่ 99/7 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายบางสมัครบางปะกง

12 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 25,080 แกน)

ที่อยู่ 99/6 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายบางสมัครบางปะกง

13 บริษัท บ้านนาสปินเท็กซ์ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 1400 แกน)

ที่อยู่ 19 ป่าขะ บ้านนา นครนายก

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายป่าขะบ้านนา

14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ย่งเซ้ง ย้อมด้าย,ปั่นด้าย

ที่อยู่ 159/1 เลี่ยงเมือง (บ้านไผ่-บรบือ) แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น

Tagged as:ปั่นด้ายย้อมด้ายแคนเหนือบ้านไผ่

15 บริษัท เมโทรสปินนิ่งอยุธยา จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 46,080 แกน), ขยายแกนปั่นด้ายอีก 49,152แกน รวมเป็น 95,232 แกน

ที่อยู่ 75 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:152แกนขยายแกนปั่นด้ายอีกจำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายรวมเป็นสนับทึบวังน้อย

16 บริษัท มาดีสปินนิ่ง จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 2304 แกน)

ที่อยู่ 22 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายพุทเลาบางปะหัน

17 บริษัท 398 เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ปั่นด้าย

ที่อยู่ 258 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ปั่นด้ายคลองจิกบางปะอิน

18 บริษัท ศิลป์รุ่ง จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 320 แกน)

ที่อยู่ 88/1 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายโคกม่วงภาชี

19 บริษัท ชาวโฮง เท็กซ์ไทล์ จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 576 แกน)

ที่อยู่ 10 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายลำไทรวังน้อย

20 บริษัท ที.ที.แอล.อุตสาหกรรม จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 24,744 แกน)

ที่อยู่ 126/1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี

Tagged as:จำนวนแกนปั่นด้ายปั่นด้ายประชาธิปัตย์ธัญบุรี