ค้นหา โรงงาน น้ำยาล้างจาน ค้นพบ 24 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน น้ำยาล้างจาน 24 โรงงาน

1 บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี. (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทำความสะอาดทุกประเภท เช่น ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น, ห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างเครื่องครัว , ภาชนะบรรจุภัณฑ์ สบู่เหลวทุกประเภท เช่น สบู่เหลวล้างมือ

ที่อยู่ 700/54 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

Tagged as:น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างเครื่องครัวผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทำความสะอาดทุกประเภทผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้นภาชนะบรรจุภัณฑ์สบู่เหลวทุกประเภทสบู่เหลวล้างมือห้องน้ำเช่นบ้านเก่าพานทอง

2 บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด ทำแชมภู ครีมอาบน้ำ ครีมทาหน้า, น้ำยาล้างจาน

ที่อยู่ 68/8 ท่าพริก เมืองตราด ตราด

Tagged as:ครีมทาหน้าครีมอาบน้ำทำแชมภูน้ำยาล้างจานท่าพริกเมืองตราด

3 บริษัท การ์กัวร์แล็บ จำกัด ผลิตเครื่องสำอาง น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ครีมขัดรองเท้า , รับจ้างผลิต บรรจุ ประกอบสินค้า เครื่องสำอาง , ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคล

ที่อยู่ 733/700 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

Tagged as:ครีมขัดรองเท้าน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานบรรจุประกอบสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคลผลิตเครื่องสำอางรับจ้างผลิตเครื่องสำอางคูคตลำลูกกา

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง ทำผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาชักผ้า น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น

ที่อยู่ 67/35-1 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างน้ำยาชักผ้าน้ำยาถูพื้นน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาเช็ดกระจกเช่นคลองหนึ่งคลองหลวง

5 บริษัท พีแซทคัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ทำสบู่ กลีเซอรีน แป้งทาตัว ครีมบำรุงผิว แชมพู น้ำยาล้างจาน , น้ำยาล้างห้องน้ำ

ที่อยู่ 35 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

Tagged as:กลีเซอรีนครีมบำรุงผิวทำสบู่น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำแชมพูแป้งทาตัวบ้านฉางเมืองปทุมธานี

6 บริษัท แอล.พี.พี.ไฮจีนนิคส์ จำกัด ผลิต, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว น้ำยาล้างพื้น นำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ที่อยู่ 79/1 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี

Tagged as:จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างพื้นผลิตสบู่เหลวเช่นขุนศรีไทรน้อย

7 บริษัท วาเลนเซีย เคมีคอล จำกัด ผลิตน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพูล้างรถ สบู่เหลว

ที่อยู่ 1/49 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาล้างจานผลิตน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปสบู่เหลวเช่นแชมพูล้างรถราชาเทวะบางพลี

8 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด ผลิตผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง

ที่อยู่ 116/66 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างจานผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่มผลิตผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่องบางปลาบางพลี

9 บริษัท วาเลนเซีย เคมีคอล จำกัด ผลิตน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพูล้างรถ สบู่เหลว

ที่อยู่ 101/88 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาล้างจานผลิตน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปสบู่เหลวเช่นแชมพูล้างรถบางปลาบางพลี

10 บริษัท โพร-พลัส จำกัด รับจ้างทำน้ำยาปรับสภาพผ้า น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน, ผงซักฟอก

ที่อยู่ 261/127-129 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างจานผงซักฟอกรับจ้างทำน้ำยาปรับสภาพผ้าบางเพรียงบางบ่อ

11 บริษัท ยู.บี.แอล.เคมีคอล จำกัด ผสม, แบ่งบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่ม,น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

ที่อยู่ 113/10 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาล้างจานแบ่งบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มบางพลีใหญ่บางพลี

12 บริษัท ซี.เอ็น.เคมิคอล จำกัด ผลิต, แบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างพื้น

ที่อยู่ 90 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างพื้นผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นแบ่งบรรจุแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการ

13 บริษัท ซี.เอ็น.เคมีคอล จำกัด ผลิต, แบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างพื้น

ที่อยู่ 90 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างพื้นผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นแบ่งบรรจุแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการ

14 บริษัท ดราก้าเพ้นท์ จำกัด ผลิต, บรรจุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือน เช่น กาวดักหนู น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กาวยาง ขี้ผึ้งขัดพื้น น้ำยาแทนปูนขาว น้ำยาเช็ดกระจก เคมีโป๊วผนัง, หลังคา จารบี ฯลฯ

ที่อยู่ 10/1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กาวดักหนูกาวยางขี้ผึ้งขัดพื้นจารบีน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาแทนปูนขาวบรรจุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือนผลิตหลังคาเคมีโป๊วผนังเช่นหนองแขมหนองแขม

15 บริษัท ตรีมิตร เคมีคอล จำกัด ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจาน เช่น น้ำยาล้างจาน

ที่อยู่ 135/1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:น้ำยาล้างจานผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจานเช่นบางแคเหนือบางแค

16 บริษัท พี เอส วี เคมีคอล จำกัด ผลิตน้ำยาทำความสะอาด น้ำสบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาหล่อเย็น น้ำยากันสนิมโลหะ

ที่อยู่ 966/1 ลาดพร้าว 47 ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:น้ำยากันสนิมโลหะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาล้างจานน้ำยาหล่อเย็นน้ำสบู่ผลิตน้ำยาทำความสะอาดวังทองหลางวังทองหลาง

17 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิต, แบ่งบรรจุน้ำมันพืช, เนยเทียม, ไขมัน, ยาขัดเงาโลหะ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม (น้ำยาล้างจาน) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์, น้ำยาเช็ดกระจก

ที่อยู่ 236 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์น้ำยาล้างจานน้ำยาเช็ดกระจกผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชามยาขัดเงาโลหะเนยเทียมแบ่งบรรจุน้ำมันพืชไขมันแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

18 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น้ำมันพืช เนยเทียม ยาขัดเงาโลหะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ น้ำยาเช็ดกระจก

ที่อยู่ 236 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:น้ำมันพืชน้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์น้ำยาล้างจานน้ำยาเช็ดกระจกยาขัดเงาโลหะเนยเทียมแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

19 บริษัท ตรีมิตร เคมิคอล จำกัด ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจาน เช่น น้ำยาล้างจาน

ที่อยู่ 52/33 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

Tagged as:น้ำยาล้างจานผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจานเช่นไร่ขิงสามพราน

20 บริษัท วิคตอรี่ คอร์ป จำกัด ผลิตน้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น

ที่อยู่ 77/22 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม

Tagged as:น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานผลิตน้ำยาทำความสะอาดเช่นเป็นต้นคลองโยงพุทธมณฑล