ค้นหา โรงงาน ทำพลาสติกเป็นเม็ด ค้นพบ 35 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ทำพลาสติกเป็นเม็ด 35 โรงงาน

1 ไผ่ดำพลาสดิก ทำพลาสติกเป็นเม็ด หรือรูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 9/1 ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างไผ่ดำพัฒนาวิเศษชัยชาญ

2 บริษัท แพระ แอนด์ ซันส์ รีไซเคิล จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก , ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 15/2 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทำพลาสติกเป็นเม็ดบดย่อยพลาสติกมาบไผ่บ้านบึง

3 ป๊อปพลาสติก ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 59/2 พานทอง พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดพานทองพานทอง

4 โชคชัย พลาสติก ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 91/5 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดหนองเหียงพนัสนิคม

5 บริษัท เฮืองนำพลาสติก(ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับภาชนะบรรจุIC (IC tube) , ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่นผง หรือรูปทรงต่าง ๆสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง

ที่อยู่ คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับภาชนะบรรจุicหรือรูปทรงต่างหลอดแท่งแผ่นผงๆสำหรับใช้ในงานก่อสร้างคลองหลวงแพ่งเมืองฉะเชิงเทรา

6 เค ที เค รีไซเคิล ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 45/7 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดเขาหินซ้อนพนมสารคาม

7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองพลาสติก ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 342 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดหัวทะเลเมืองนครราชสีมา

8 บริษัท โคราช ที อาร์ ซี พลาสติก จำกัด ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดหนองบัวศาลาเมืองนครราชสีมา

9 โสกแต้โพลิเมอร์ หลอม ล้าง , ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 19 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดล้างหลอมป่าหวายนั่งบ้านฝาง

10 บริษัท ซุ่นฮุย (ประเทศไทย) จำกัด ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 81/4 สามโคก สามโคก ปทุมธานี

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดสามโคกสามโคก

11 บริษัท 99 อินเตอร์ คาร์ แอนด์ รูม จำกัด อัดกระดาษ ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ , บด หรือย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 49 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือย่อยพลาสติกหรือรูปทรงต่างๆหลอดอัดกระดาษแท่งแผ่นคลองขวางไทรน้อย

12 นายธรรมรัตน์ พาณิชย์วรกุล ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ

ที่อยู่ 333/41 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างๆหลอดแท่งแผ่นละหารบางบัวทอง

13 นายธรรมรัตน์ พาณิชย์วรกุล ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ

ที่อยู่ 333/45 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างๆหลอดแท่งแผ่นละหารบางบัวทอง

14 นายชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ , ทำพลาสติกเป็นเม็ด ท่อ แท่ง หลอด หรือรูปทรงต่างๆ , บดย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 309/3,309/5,309/11 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายทำพลาสติกเป็นเม็ดบดย่อยพลาสติกหรือรูปทรงต่างๆหลอดเช่นเศษกระดาษเศษพลาสติกแท่งในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.พลาสติคไทย คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ , ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอดหรือรูปทรงต่าง บดย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 309/1 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทำพลาสติกเป็นเม็ดบดย่อยพลาสติกหลอดหรือรูปทรงต่างเช่นเศษกระดาษเศษพลาสติกแท่งในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

16 วินเนอร์พีวีซี ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่งท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ

ที่อยู่ 400 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างๆหลอดแท่งท่อแผ่นบ้านคลองสวนพระสมุทรเจดีย์

17 บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สับล้างพลาสติก, ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 81/5 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดสับล้างพลาสติกหรือรูปทรงต่างหลอดแท่งแผ่นบางปลาบางพลี

18 บริษัท ไวทัล พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำพลาสติกเป็นเม็ด

ที่อยู่ 777/7 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ทำพลาสติกเป็นเม็ดบางพลีใหญ่บางพลี

19 บริษัท จุลสิน จำกัด ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ

ที่อยู่ 199 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างๆหลอดแท่งแผ่นบางพลีใหญ่บางพลี

20 เทคนิคไทย ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 12/234 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ชิ้นทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างหลอดแท่งแผ่นท่าข้ามบางขุนเทียน