ค้นหา โรงงาน ทำน้ำแข็ง ค้นพบ 144 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ทำน้ำแข็ง 144 โรงงาน

41 บริษัท สุวรรณธารา จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 2,080 ซอง

ที่อยู่ 128/778 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละบางเสาธงบางเสาธง

42 บริษัท โรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์ จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1,237 ซอง , ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 12 ตัน ขยายโดยเพิ่มเครื่องอัดน้ำยาสำหรับทำน้ำแข็งก้อนเล็ก

ที่อยู่ 40 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ขยายโดยเพิ่มเครื่องอัดน้ำยาสำหรับทำน้ำแข็งก้อนเล็กทำน้ำแข็งทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละบางครุพระประแดง

43 นายธงชัย วิชญะไพบูลย์ศรี ทำน้ำแข็ง

ที่อยู่ 18 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งบางพึ่งพระประแดง

44 โรงน้ำแข็งเอเซียบางนา ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 2,632 ซอง , น้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตัน

ที่อยู่ 4/10-12 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละบางแก้วบางพลี

45 บริษัท โรงน้ำแข็งอัศวมาศ จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 862 ซอง

ที่อยู่ 204 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละบางเพรียงบางบ่อ

46 บริษัท โรงกลึงหมิ่นเฮง จำกัด ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำน้ำแข็ง , เครื่องจักรอื่น ๆ

ที่อยู่ 74-76 เจ้าคำรพ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำชิ้นส่วนเครื่องจักรทำน้ำแข็งเครื่องจักรอื่นป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย

47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบุญโพธิ์อภิชาติ ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1190 ซอง

ที่อยู่ 62/1 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละมีนบุรีมีนบุรี

48 บริษัท น้ำแข็งมีนบุรี จำกัด ทำน้ำแข็ง โดยผลิตน้ำแข็งซองเพิ่มขึ้นวันละ 4277 ซอง รวมผลิตได้วันละ 6767 ซอง

ที่อยู่ 14/4 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งรวมผลิตได้วันละโดยผลิตน้ำแข็งซองเพิ่มขึ้นวันละมีนบุรีมีนบุรี

49 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสงวนสิน ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 724 ซอง

ที่อยู่ 308 จรัญสนิทวงศ์ 32 จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละบางขุนนนท์บางกอกน้อย

50 โรงน้ำแข็งอึ้งเลี่ยงเฮง ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 460 ซอง

ที่อยู่ 308 จรัญสนิทวงศ์ 32 จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละบางขุนนนท์บางกอกน้อย

51 บริษัท โรงน้ำแข็งศุภกิจ จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1,221 ซอง

ที่อยู่ 40/2 พระรามที่4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละพระโขนงคลองเตย

52 บริษัท โรงน้ำแข็งสินสมุทร จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 2,065 ซอง

ที่อยู่ 42/13 ภานุมาภรณ์ จอมทอง จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละจอมทองจอมทอง

53 บริษัท พิบูลพร จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1864 ซอง

ที่อยู่ 239 อ่อนนุช สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละพระโขนงเหนือวัฒนา

54 นางเนียม ลีระเติมพงษ์ ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 960 ซอง

ที่อยู่ 166/1 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละหลักสองบางแค

55 บริษัท น้ำแข็งมิตรบำรุง จำกัด ทำน้ำแข็ง ซองได้วันละ 440 ซอง , น้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 24 ตัน

ที่อยู่ 2515 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ซองได้วันละทำน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละวังทองหลางวังทองหลาง

56 ห้องเย็นอมรรัตน์ ทำน้ำแข็ง

ที่อยู่ 98 ท้ายบ้าน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งปากน้ำเมืองสมุทรปราการ

57 ห้องเย็นอมรรัตน์ ทำน้ำแข็ง

ที่อยู่ 98 ท้ายบ้าน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งปากน้ำเมืองสมุทรปราการ

58 บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1875 ซอง

ที่อยู่ 31 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละปากน้ำเมืองสมุทรปราการ

59 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กามินี กรุ๊ป ทำน้ำแข็ง และน้ำดื่ม

ที่อยู่ 49 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร

Tagged as:ทำน้ำแข็งและน้ำดื่มโพธิ์ไทรงามบึงนาราง

60 น้ำแข็งพิจิตรวารีทิพย์ ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 495 ซอง

ที่อยู่ 119/1 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร

Tagged as:ทำน้ำแข็งได้วันละท่าหลวงเมืองพิจิตร