ค้นหา โรงงาน ทำตะปู ค้นพบ 12 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ทำตะปู 12 โรงงาน

1 บริษัท สันติพร กรุ๊ป จำกัด ทำตะปู, ลวดเย็บกระดาษจากลวด

ที่อยู่ 36 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี

Tagged as:ทำตะปูลวดเย็บกระดาษจากลวดลำโพบางบัวทอง

2 บริษัท เค.วาย.อินเตอร์เทรด จำกัด ทำตะปู น๊อต สกรู หมุดย้ำ เหล็กเพลาขาว ลวดผูกเหล็ก

ที่อยู่ 55 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ทำตะปูน๊อตลวดผูกเหล็กสกรูหมุดย้ำเหล็กเพลาขาวสำโรงใต้พระประแดง

3 บริษัท ชวนเอี่ยมพงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ทำตะปู

ที่อยู่ 73/1 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

Tagged as:ทำตะปูราชาเทวะบางพลี

4 บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด ทำตะปู, ลวดเหล็กชุบสังกะสี กำลังการผลิตตะปู 3,000 ตัน/ปี, ลวดชุบสังกะสี 4,500 ตัน/ปี

ที่อยู่ 606 รัชดาภิเษก ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กำลังการผลิตตะปูทำตะปูลวดชุบสังกะสีลวดเหล็กชุบสังกะสีช่องนนทรียานนาวา

5 ศรีสยาม ทำตะปู

ที่อยู่ 109/7 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำตะปูแสมดำบางขุนเทียน

6 ตะปูทองอุตสาหกรรม ทำตะปู กำลังการผลิต 5.5 ตัน/เดือน

ที่อยู่ 6/21 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:กำลังการผลิตทำตะปูเดือนหนองแขมหนองแขม

7 ชัยเจริญ ทำตะปู

ที่อยู่ 659 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำตะปูบางปะกอกราษฎร์บูรณะ

8 บริษัท แอลเอสอุตสาหกรรม จำกัด ทำตะปู น๊อต, สกรู

ที่อยู่ 109/11 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำตะปูน๊อตสกรูบางแคบางแค

9 โรงงานตะปูตอกสังกะสียงศิลป์ ทำตะปู สกรู น๊อต

ที่อยู่ 33/21 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทำตะปูน๊อตสกรูหลักสองบางแค

10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเจริญโลหะกุล ทำตะปู

ที่อยู่ 849 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:ทำตะปูเทพารักษ์เมืองสมุทรปราการ

11 หงษ์ทอง ทำตะปู

ที่อยู่ 169 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี

Tagged as:ทำตะปูบ้านแหลมบางปลาม้า

12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานตะปูไทยสงวน 1988 ทำตะปู

ที่อยู่ 11/1 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ทำตะปูคอกกระบือเมืองสมุทรสาคร