ค้นหา โรงงาน ทำช็อกโกแลต ค้นพบ 2 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ทำช็อกโกแลต 2 โรงงาน

1 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด ทำลูกกวาด ท๊อฟฟี่ , เครื่องดื่มชนิดผงละลาย ทำช็อกโกแลต ช็อกโกเลตผง หรือนมจากช็อกโกเลต การเชื่อมหรือเชื่อมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (NUTS) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (NUTS) ด้วยน้

ที่อยู่ 70 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้การเชื่อมหรือเชื่อมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ช็อกโกเลตผงด้วยน้ทำช็อกโกแลตทำลูกกวาดท๊อฟฟี่หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาลหรือนมจากช็อกโกเลตเครื่องดื่มชนิดผงละลายบางหญ้าแพรกพระประแดง

2 บริษัท ไทยฟูจิย่า จำกัด ทำช็อกโกแลต, ขนมหวานรสช็อกโกแลต ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์หรือสารที่สกัดจากไขมันสัตว์หรือกระดูกสัตว์

ที่อยู่ 553/21 แสงสุข สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ขนมหวานรสช็อกโกแลตทำช็อกโกแลตทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์หนังสัตว์หรือสารที่สกัดจากไขมันสัตว์หรือกระดูกสัตว์ช่องนนทรียานนาวา