ค้นหา โรงงาน ทอผ้ายืด ค้นพบ 21 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ทอผ้ายืด 21 โรงงาน

1 บริษัท เอส วัน เทรดดิ้ง จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 62/7 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:ทอผ้ายืดหนองชากบ้านบึง

2 บริษัท ดี เทคโน เท็กซ์ จำกัด ทอผ้า, ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 2/4 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี

Tagged as:ทอผ้าทอผ้ายืดคลองขวางไทรน้อย

3 บริษัท ชัยพิทักษ์ การทอ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 34/8 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี

Tagged as:ทอผ้ายืดบ้านใหม่บางใหญ่

4 มีชัยการทอ ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 359 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ทอผ้ายืดในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

5 บริษัท มีชัยการทอ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 151/4 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ทอผ้ายืดในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

6 บริษัท ปิยะพร การทอ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 348 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ทอผ้ายืดในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุริยงค์ ทอผ้ายืด (จำนวนเครื่องทอ 25 เครื่อง)

ที่อยู่ 740/9 เกษจำเริญ เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:จำนวนเครื่องทอทอผ้ายืดเครื่องวัดท่าพระบางกอกใหญ่

8 บริษัท ศิริภัส การทอ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 17/1088 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทอผ้ายืดท่าข้ามบางขุนเทียน

9 นางสาวสุกัญญา ลลิตจิรกุล ถัก ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 21/1 (ชั้น 2) หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ทอผ้ายืดหลักสองบางแค

10 บริษัท ชัยรุ่งเรืองการทอ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 18/35 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม

Tagged as:ทอผ้ายืดหนองดินแดงเมืองนครปฐม

11 บริษัท แกมม่า โมเดิร์น เทรดดิ้ง จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 54/36 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

Tagged as:ทอผ้ายืดไร่ขิงสามพราน

12 จงเจริญ เท็กซ์ไทล์ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป , ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 38 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม

Tagged as:ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปทอผ้ายืดกระทุ่มล้มสามพราน

13 บริษัท ไวด์เท็กซ์ อินเตอร์ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 48/48 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

Tagged as:ทอผ้ายืดไร่ขิงสามพราน

14 บริษัท หย่งฟะ การทอ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 11/9 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม

Tagged as:ทอผ้ายืดบ้านใหม่สามพราน

15 บริษัท ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 17/18-19 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม

Tagged as:ทอผ้ายืดอ้อมใหญ่สามพราน

16 นส.พนาวรรณ เลิศอภิรมย์ ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 152 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:ทอผ้ายืดพันท้ายนรสิงห์เมืองสมุทรสาคร

17 บริษัท นิว อัพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 56 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ทอผ้ายืดอ้อมน้อยกระทุ่มแบน

18 นางกุลพรภัสร์ กรปริพรรห์ ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 135 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ทอผ้ายืดอ้อมน้อยกระทุ่มแบน

19 บริษัท เอส.เอ็ม.ยูนิค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 109/6 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ทอผ้ายืดคลองมะเดื่อกระทุ่มแบน

20 บริษัท เอส.พี.ริชชิ่ เทรดดิ้ง จำกัด ทอผ้ายืด

ที่อยู่ 109/8 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ทอผ้ายืดคลองมะเดื่อกระทุ่มแบน