ค้นหา โรงงาน ต้นคริสมัส ค้นพบ 1 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ต้นคริสมัส 1 โรงงาน

1 บริษัท บางกอก คริสมัส เต็คโคเรชั่น เอ็กซปอร์ต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ต้นสน ต้นคริสมัส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ฯลฯ

ที่อยู่ 148 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:ต้นคริสมัสต้นสนทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นอ้อมน้อยกระทุ่มแบน