ค้นหา โรงงาน ฉีดขวดพลาสติก ค้นพบ 3 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ฉีดขวดพลาสติก 3 โรงงาน

1 นายพจน์ ชัยสถาพร ฉีดขวดพลาสติก , ทำเครื่องใช้จากพลาสติก

ที่อยู่ ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี

Tagged as:ฉีดขวดพลาสติกทำเครื่องใช้จากพลาสติกราษฎร์นิยมไทรน้อย

2 ธนพัฒน์ ทำน้ำดื่ม, ฉีดขวดพลาสติก

ที่อยู่ 80/5 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ฉีดขวดพลาสติกทำน้ำดื่มหนองแขมหนองแขม

3 นางศิวาภรณ์ ยี่สาร ฉีดขวดพลาสติก PET, PP

ที่อยู่ 571/7 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี

Tagged as:ฉีดขวดพลาสติกท่ายางท่ายาง