ค้นหา โรงงาน จากแผงวงจร ค้นพบ 1 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน จากแผงวงจร 1 โรงงาน

1 บริษัท หวินจี (ประเทศไทย) จำกัด สกัดแยกโลหะมีค่า เช่น ทองแดง เงิน ดีบุก จากแผงวงจร , ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , อบกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ , โรงงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครเมียม นิเกิล ทองแดง

ที่อยู่ 60 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี

Tagged as:จากแผงวงจรชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดีบุกทองแดงนิเกิลบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สกัดแยกโลหะมีค่าอบกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะเงินเช่นโครเมียมโรงงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หนองชุมพลเขาย้อย