ค้นหา โรงงาน ข้าวสาร ค้นพบ 6 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ข้าวสาร 6 โรงงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองรัตน์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 350 เกวียน/วัน ปรับปรุงคุณภาพ ขัด อบความร้อน ข้าวเปลือก ข้าวสาร พืชไร่ทุกชนิด ปริมาณ 500 ตัน/วัน , เก็บรักษาพืชไร่ทุกชนิด

ที่อยู่ 237 เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวข้าวสารข้าวเปลือกปรับปรุงคุณภาพปริมาณพืชไร่ทุกชนิดสีข้าวอบความร้อนเกวียนเก็บรักษาพืชไร่ทุกชนิดเพนียดโคกสำโรง

2 ธ.เจริญ บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต (ข้าวสาร) ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักรขึ้นอีก 9.5 แรงม้า

ที่อยู่ 83/2 บางคล้า-แปลงยาว บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา

Tagged as:ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักรขึ้นอีกข้าวสารบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตแรงม้าบางคล้าบางคล้า

3 บริษัท ข้าวเอกเจริญ(เอ็กเส็งไรซ์) จำกัด ขัดข้าวกล้อง, ข้าวสาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว

ที่อยู่ 345 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา

Tagged as:ขัดข้าวกล้องข้าวสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวมะเกลือเก่าสูงเนิน

4 นายเกตุ จาคะพิทาน สีข้าว ข้าวสาร 2 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 79 แคน สนม สุรินทร์

Tagged as:ข้าวสารสีข้าวเกวียนแคนสนม

5 โรงสี บริษัท เม้งไต๋ จำกัด สีข้าวเปลือก กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าว 1,500 เกวียน/วัน , ปรับปรุงคุณภาพ ข้าวสาร กำลังผลิตสูงสุด 15 ตัน/ชั่วโมง , อบลดความชื้นข้าวเปลือก

ที่อยู่ 95 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

Tagged as:กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าวกำลังผลิตสูงสุดข้าวสารชั่วโมงปรับปรุงคุณภาพสีข้าวเปลือกอบลดความชื้นข้าวเปลือกเกวียนหนองเมืองม่วงสามสิบ

6 นายศรีรัตน์ ไฝนุ้ย ข้าวสาร

ที่อยู่ 45 เกตรี เมืองสตูล สตูล

Tagged as:ข้าวสารเกตรีเมืองสตูล