ค้นหา โรงงาน ของเด็กเล่นพลาสติก ค้นพบ 1 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ของเด็กเล่นพลาสติก 1 โรงงาน

1 บริษัท สดใส พลาสติก จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ของเด็กเล่นพลาสติก กำลังการผลิต 700,000 กิโลกรัม/ปี

ที่อยู่ 407 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tagged as:กำลังการผลิตกิโลกรัม/ปีของเด็กเล่นพลาสติกถุงพลาสติกทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นอ้อมน้อยกระทุ่มแบน