ค้นหา โรงงาน ขวดพลาสติก ค้นพบ 60 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ขวดพลาสติก 60 โรงงาน

1 นางสาววารี ชุติปัญญะบุตร ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก , ชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องใช้

ที่อยู่ 57/1 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:ขวดพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นมาบไผ่บ้านบึง

2 บริษัท พานทองพลาสติก จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น ขวดพลาสติก , เครื่องใช้พลาสติก

ที่อยู่ 29 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

Tagged as:ขวดพลาสติกทำผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างเครื่องใช้พลาสติกเช่นบ้านเก่าพานทอง

3 นายสนธิ รสชื่น ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก�เช่น�ฝาจุกขวด�, ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 151/61 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

Tagged as:ขวดพลาสติกทำผลิตภัณฑ์พลาสติก�เช่น�ฝาจุกขวด�บางพระศรีราชา

4 บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทสไทย) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก, ฝาพลาสติก

ที่อยู่ 257 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Tagged as:ขวดพลาสติกผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฝาพลาสติกเช่นท่าตูมศรีมหาโพธิ

5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.พลาสติก (2000) ทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 120 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

Tagged as:ขวดพลาสติกทำภาชนะบรรจุจากพลาสติกเช่นปากช่องปากช่อง

6 ขอนแก่นบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 203 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

Tagged as:ขวดพลาสติกทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นในเมืองเมืองขอนแก่น

7 ขอนแก่นบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 203 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

Tagged as:ขวดพลาสติกในเมืองเมืองขอนแก่น

8 บริษัท วีโฟร์โปรดักซ์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 523 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี

Tagged as:ขวดพลาสติกทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานี

9 บริษัท เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 95 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ขวดพลาสติกผลิตภาชนะบรรจุพลาสติกเช่นบ้านช้างอุทัย

10 บริษัท เอสทีเอสอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 38 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ขวดพลาสติกผลิตผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกเช่นโพธิ์สามต้นบางปะหัน

11 บริษัท เอสทีเอส อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก,ถุงพลาสติก

ที่อยู่ 38 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ขวดพลาสติกถุงพลาสติกผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเช่นโพธิ์สามต้นบางปะหัน

12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั๊ง พลาสติก ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของเด็กเล่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 8/5 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี

Tagged as:ขวดพลาสติกของเด็กเล่นทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นลาดสวายลำลูกกา

13 บริษัท ยูไนเต็ดไฮยีน จำกัด ล้างขวดแก้ว, ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 18/7 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Tagged as:ขวดพลาสติกล้างขวดแก้วหน้าไม้ลาดหลุมแก้ว

14 บริษัท หาญเจริญ โฮลดิ้ง จำกัด ผลิต ขวดพลาสติก, ภาชนะบรรจุ

ที่อยู่ 177/265 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

Tagged as:ขวดพลาสติกผลิตภาชนะบรรจุหลักหกเมืองปทุมธานี

15 บริษัท ทรัพย์ถาวรพลาสติก จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดพลาสติก กล่องพลาสติก

ที่อยู่ 23/4 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี

Tagged as:กล่องพลาสติกขวดพลาสติกผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกลำโพบางบัวทอง

16 นายอรรคคง อึ้งอรรคกุล ทำน้ำดื่ม, ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 18/103 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี

Tagged as:ขวดพลาสติกทำน้ำดื่มบางเขนเมืองนนทบุรี

17 บริษัท ดับบลิวเอ็มอี 2533 (ไทยแลนด์) จำกัด ขวดพลาสติก , ฝาอลูมิเนียมปิดขวด

ที่อยู่ 159 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:ขวดพลาสติกฝาอลูมิเนียมปิดขวดบางเสาธงบางเสาธง

18 บริษัท ยามาโตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตกาวน้ำ, ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 398 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:ขวดพลาสติกผลิตกาวน้ำบางเสาธงบางเสาธง

19 บริษัท นิภาพล จำกัด ทาภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ที่อยู่ 193/9 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Tagged as:ขวดพลาสติกทาภาชนะบรรจุจากพลาสติกเช่นปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์

20 บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด คัดคุณภาพข้าวสาร, บรรจุข้าวใส่ภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ เช่น กระสอบ ถุง ถัง กระป๋อง ขวดพลาสติก ฯลฯ

ที่อยู่ 118 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:กระป๋องกระสอบขวดพลาสติกคัดคุณภาพข้าวสารบรรจุข้าวใส่ภาชนะบรรจุชนิดต่างเช่นสำโรงพระประแดง