ค้นหา โรงงาน กำลังการผลิตปลากระป๋อง ค้นพบ 1 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน กำลังการผลิตปลากระป๋อง 1 โรงงาน

1 บริษัท�ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด�จำกัด�(มหาชน) ทำปลากระป๋อง ถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีทำให้เยือกแข็ง , ห้องเย็น กำลังการผลิตปลากระป๋อง 100 ตัน/เดือนสัตว์น้ำเยื่อแข็ง 47.5 ตัน/เดือน

ที่อยู่ 55/2 พระรามที่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:กำลังการผลิตปลากระป๋องตัน/เดือนตัน/เดือนสัตว์น้ำเยื่อแข็งถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีทำให้เยือกแข็งทำปลากระป๋องห้องเย็นบางกระเจ้าเมืองสมุทรสาคร