ค้นหา โรงงาน กะทิน้ำ ค้นพบ 2 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน กะทิน้ำ 2 โรงงาน

1 บริษัท กรไทย จำกัด ผลิตครีมเทียม กะทิผง ขิงผง กลูโคสผง กะทิบรรจุกระป๋อง ขอขยายเพิ่มมะพร้าวอบแห้ง กะทิน้ำ ยู.เอช.ที. , พาสเจอร์ไรซ์

ที่อยู่ 64 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี

Tagged as:กลูโคสผงกะทิน้ำกะทิบรรจุกระป๋องกะทิผงขอขยายเพิ่มมะพร้าวอบแห้งขิงผงผลิตครีมเทียมพาสเจอร์ไรซ์ยู.เอช.ที.สามเรือนเมืองราชบุรี

2 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ทำกะทิผง กะทิน้ำ น้ำส้มสายชู หีบน้ำมันมะพร้าว เส้นใยมะพร้าว ผลไม้กระป๋อง , น้ำพริก

ที่อยู่ 58-59 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม

Tagged as:กะทิน้ำทำกะทิผงน้ำพริกน้ำส้มสายชูผลไม้กระป๋องหีบน้ำมันมะพร้าวเส้นใยมะพร้าวกระทุ่มล้มสามพราน